Hempany Fitness Set Original 1800X1800
Tysk hampmjölk har förlorat en namntvist i domstol. FOTO: Hempany
Jordbruk EU

Ordlek dög inte för
tysk alternativmjölk

Nya typer av alternativa mjölkprodukter lanseras ständigt på marknaderna. Ett tyskt uppstartföretag försökte nyligen presentera en hampbaserad mjölk med produktnamnet ”milck” i stället för ”milk”, men det stoppades av EU-lagstiftningen, åtminstone tillsvidare.

Det spirande företaget bygger på en en vision. Vi kämpar mot den mäktiga mejeriindustrin, säger de företrädesvis unga företagarna bakom ”Hempany” i Stuttgart. Hempany framställer sin mjölkdryck av hampfrö.

Hempany avvisar alla associationer till hasch och droger. Hampmjölken är fullproppad med hälsosamma mineraler och vitaminer. Hampfrön uppges vara ett veritabelt energipaket med en sällan skådad täthet av näringsämnen.

Företaget ville lansera sin alternativa hampmjölk under produktnamnet ”Milck” men en domstol stoppade försöket utan pardon. Det blev ett chockartat utslag för de unga företagarna, som dessutom måste betala processkostnaderna.

Inga associationer till mjölkprodukter

Enligt domstolens uppfattning har företagarna brutit mot beteckningsskyddet för mejeriprodukter i EU. Enligt domarnas åsikt kan produktnamnet ”milck” klart kopplas till engelska ”milk” eller tyska ”milch”.

I EU får endast produkter av animaliskt ursprung använda beteckningar som ”mjölk” eller ”mjölkprodukt”. Därmed är produktnamnet oförenligt med EU:s produktskydd. Det är också förbjudet att väcka associationer till animalieprodukter.

EU-parlamentet skärpte redan för två år sedan produktskyddet för mjölk och mejeriprodukter. Enligt parlamentet får sojadrycker och andra mjölkfriaprodukter inte på några villkor kallas mjölk.

Produktskyddet omfattar alla kombinationer med motsvarande produkter, eller mjölkersättande produkter som inte motsvarar den ursprungliga definitionen. Därmed förblir mjölk och mjölkprodukter skyddade.

Det innebär att produktbeteckningar som mandelmjölk, veganost, olika typer av yoghurt och alternativ ost inte tillåts. Växtbaserade produkter får inte ens saluföras i förpackningar som mejerierna använder.

EU-domstolen har fastställt att marknadsföring av veganprodukter som associerar till mjölk inte kan tillåtas. Begreppet ”mjölk” får bara användas för livsmedel som utvinns från så kallad ”normal juversekretion”, d.v.s. djur.

Besvikelse över domen

Detta hade The Hempany inte beaktat. EU-förordningarna om produktskydd förhindrar effektivt alla försök att kringgå direktivet. Benämningar som ”milckprodukter” eller ”växtmilck” går alltså inte heller för sig.

Företagarna bakom Hempany är besvikna över domslutet. De hade hoppats att domstolen skulle beakta dagens förändrade konsumtionsvanor. Den nya förordningen är enligt företagets åsikt inte längre tidsenlig.

Det är ännu oklart om Hempany överklagar domen. Företagarna uppger att de vill fortsätta att kämpa för en god sak. Företaget har i varje fall fått uppmärksamhet på kuppen och arbetar vidare för att utveckla sina produkter.

Enligt Hempany innehåller hampfrö vitaminer, proteiner, fibrer och omättade fettsyror. Näringsämnena stannar i kroppen. Ingredienserna håller sin hälsosamma effekt genom hela produktionskedjan, i motsats till fallet med andra växtbaserade drycker, hävdar företaget.

Den hampbaserade mjölken är fattig på kolhydrater och kalorier. Hampfrö innehåller varken laktos, gluten eller fruktoser, som kan framkalla allergier. Därför kan alla och envar med gott samvete dricka hampmjölk, framhåller företagets grundare.