Jordbruk

Oljeväxt- och sockerbetsutsäde
får undantagslov för betning
våren 2024

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har i december beviljat undantagslov för användning av med Buteo Start FS 480-preparatet industriellt betat rybs- och rapsutsäde samt sockerbetsutsäde för sådd våren 2024.

Undantagslovet söktes för att kunna trygga den inhemska oljeväxt- och sockerbetsproduktionen. Oljeväxter är i underproduktion på hela EU-området.

Våroljeväxterna utsätts för ett hårdare skadegörartryck än höstoljeväxterna. Undantagslovet söktes såväl av SLC och MTK som industrin.