Jordbruk EU

Olaglig gödselhärva
nystas upp i Belgien

Myndigheterna i Belgien och Nederländerna har nystat upp en härva av misstänkta bedrägerier med gödsel. Det rör som om ett gränsöverskridande nätverk som har dumpat gödseln på basen av förfalskade dokument.

Polisen i Nederländerna och Belgien genomförde nyligen samordnade razzior hos de misstänkta företagen. I Nederländerna slog polisen till med åtta kontroller i landets sydliga provinser Nord-Brabant, Utrecht och Limburg, rapporterar tyska Agrarheute.

Banktillgodohavanden, fastigheter, fordon och bokföringsdokument konfiskerades. Förövarna hade byggt upp ett nätverk av mellanhänder, transportföretag och personer som förfalskade dokument som avsåg att intyga en laglig upparbetning.

Förövarna hade bland annat förfalskat näringsanalyser som gjorde det möjligt att avyttra den olagliga gödseln. Till en början utredde polisen i Nederländerna och Belgien de misstänkta gödselbrotten separat.

Senare insåg polisen att det rörde sig om en och samma liga som ägnade sig åt gränsöverskridande verksamhet. Polisen och åklagarna i de båda länderna grundade därför ett internationellt utredningsteam.

Gödselligan anklagas för att ha hemlighållit uppbevaringen av gödseln med hjälp av förfalskade certifikat. Enligt polisen var den illegala bortskaffningen av gödseln sannolikt extremt lukrativ, då motsvarande lagliga hantering är dyr i Nederländerna.

Därutöver anklagas ett holländskt företag för bedrägeri med subventioner. Företaget fermenterade uppenbarligen gödseln till biogas med tillsats av rester som inte är tillåtna enligt lag. Dessutom angav företaget felaktiga mängder i sin bokföring.