Ukraine M Fao
Billiga livsmedel från Ukraina framkallar huvudvärk i Bryssel och de östliga medlemsländerna. FOTO: FAO
Jordbruk EU Marknad

Östeuropa översvämmas
av spannmål från Ukraina

Tullfriheten för EU:s jordbruksimport från Ukraina har framkallat kännbara marknadsstörningar som drabbar medlemsländerna i Östeuropa. EU-kommissionen överväger nu att aktivera jordbrukets krisreserv för att lätta på problemet.

I samband med Rysslands angrepp mot Ukraina införde EU förra året lättnader för exporten av landets jordbruksprodukter till gemenskapen. Men åtgärden har också medfört kännbara nackdelar för några medlemsländer vid EU:s östgränser.

Enligt den tyska TV-kanalen ZDF har problemet sitt ursprung i blockaden av Ukrainas hamnar i Svarta havet under ett tidigare skede av kriget. Landets export av livsmedel förhindrades då av Ryssland. Priserna på spannmål och andra livsmedel gick i taket.

EU och övriga västländer införde solidaritetsåtgärder och handelslättnader för livsmedel från Ukraina. Bland annat inrättades så kallade ”solidarity lanes” och lättnader vid gränskontrollerna för att underlätta transporterna av livsmedel från Ukraina.

Marknaderna fungerar inte

Nu har pendeln svängt åt motsatt håll. Priserna har sjunkit och därmed har EU fått ett problem. Billiga jordbruksprodukter från Ukraina översvämmar EU:s östliga medlemsländer och konkurrerar ut ländernas inhemska utbud.

Länder som Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Polen, Rumänien och Slovakien har slagit larm för att importen av billiga livs- och fodermedel från Ukraina har mångdubblats de senaste månaderna. Det gäller bland annat majs, raps, solrosolja men också fågelkött.

De importerade produkterna pressar priserna på inhemska foder- och livsmedel, beklagar de östliga länderna. Livsmedlen är frikopplade från marknadskrafterna och prisbildning och trasslar till marknaderna i berörda medlemsländer.

Det uppges vara betydligt lättare för Ukraina att exportera livsmedel via landsväg till angränsande grannländer, än att att skeppa ut spannmålen via Svarta havet. Livsmedlen från Ukraina är befriade från tullar och motsvarande avgifter.

Krisreserven kan bli aktuell

De berörda länderna medger att de kan leva med situationen så länge de inte själva måste stå för kostnaderna. Därför har EU-kommissionen kopplats in på problemet. Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski måste finna en lösning och pengar.

Problematiken diskuterades under veckans ministermöte i Bryssel. Enligt kommissionen har inget medlemsland ännu krävt att importen från Ukraina ska inskränkas. Länderna understryker sin solidaritet med Ukraina.

Wojciechowski ser därför ingen orsak att inskränka handeln. Under veckans ministermöte talade Wojciechowski för en aktivering av EU-jordbrukets krisreserv, som består av 450 miljoner euro. Alla medlemsländer är emellertid inte införstådda med lösningen.

Ministermötets svenska ordförande, jordbruksminister Peter Kullgren betonade på mötet medlemsländernas fortsatta solidaritet med Ukraina. Exporten av livsmedel per landsväg från Ukraina måste tryggas.