Lpx 00053808
De österrikiska konsumenterna är beredda att stöda sina ekoproducenter trots sämre tider. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Österrike siktar på
30 procent ekojordbruk

Den ekologiska jordbruksproduktionen har traditionellt starka rötter i Österrike. Redan i dag är 26 procent av landets odlingsareal ekologisk. Hela 22 procent av alla gårdar fyller kriterierna fullständigt. Målet är 30 procent fram till 2030.

Estland och Sverige har redan nått över tröskeln 20 procent, medan Finland och Danmark ännu ligger i mellanfältet. På EU-planet har Österrike målmedvetet satsat på ekologisk produktion och kursen ska fortsätta i samma riktning.

Österrike utnyttjar en möjligast stark draghjälp av den europeiska jordbrukspolitiken, som erbjuder goda möjligheter för ekologiskt jordbruk. Enligt jordbruksminister Norbert Totschnig står 550 miljoner euro årligen till sektorns förfogande.

Totschnig är övertygad om att Österrike ska nå målet. Utvecklingen inom landets jordbruk har varit gynnsam. Enligt en inventering från 2020 fanns mer än 24.800 österrikiska gårdar som det året producerade enligt ekologiska principer.

Det motsvarade 22,4 procent av gårdarna. Tio år tidigare, år 2010, var motsvarande andel ännu endast 15,1 procent. Under fjolåret steg omsättningen inom den ekologiska livsmedelsproduktionen i Österrike till 2,5 miljarder euro.

Under det första halvåret 2022 har omsättningen fortsatt att stiga med ytterligare 2,5 procent, rapporterar ministeriet. De österrikiska konsumenterna är beredda att stöda sina ekoproducenter trots sämre tider, fastställer minister Totschnig.

Irland satsar på mer ekologi

Malta och Irland är de EU-länder som mest av alla släpar efter inom ekologisk matproduktion. Endast 2,5 procent av Irlands matproduktion går att klassa som ekologisk. Nu vill Irlands regering bryta trenden.

Jordbruksministeriet öppnade i slutet av oktober ett statligt stödprogram för nya ansökningar. Dessutom höjdes stödbeloppen för ekoproduktion kännbart. Regeringen ställer 256 miljoner euro till förfogande för ändamålet.

Det irländska programmet för ekologisk produktion är kopplat till CAP-politikens andra pelare för landsbygdens utveckling. Enligt ministeriet kan boskapsgårdar erhålla 300 euro per hektar åker och år för omställning till eko.

Beloppet sjunker till 250 euro per hektar i följande skede då gården når fullständig status och uppfyller alla kriterier för ekologisk produktion. Gårdar med växt- eller trädgårdsodling kan räkna med något högre bidrag.

Enligt jordbruksministeriet kan blivande ekojordbrukare dessutom beviljas ett tilläggsbidrag på 2.000 euro för det första året efter omställningen. Under det påföljande året minskar stödet till 1.400 euro.

Enligt jordbruksministeriet i Dublin visar de irländska farmarna numera ett stort intresse för ekologisk produktion. Regeringen hoppas att satsningen ger utdelning. Målet är att höja andelen ekologisk odlingsareal på Irland till 7,5 procent fram till 2027.