Unga3 Feb24 Ct
ÖSP:s ungdomsutskott träffade studerande vid Optima Lannäslund i tisdags. Syftet var att berätta om verksamheten för studerande som på sikt kan bli medlemmar. Från utskottet deltog bland annat sekreterare Fredrik Grannas (närmast), Kevin Lillhonga (till vänster) och Filip Norrgård.
Tema

ÖSP:s ungdomsutskott träffade
studerande i Jakobstad

Att rekrytera nya medlemmar är viktigt för alla landskapsförbund. För att kunna göra det måste unga blivande jordbrukare få höra om förbundens verksamhet. I tisdags var ÖSP:s ungdomsutskott på besök vid Optima och träffade studerande vid Lannäslund.

– När jag själv studerade som vuxen till lantbruksföretagare vid Yrkesakademin fick vi lite information om vad ÖSP och SLC arbetar med. Men då tog jag inte till mig informationen, men efterhand när jag själv blev involverad i verksamheten har jag lärt mig mera och insett vikten av arbetet som våra organisationer gör, säger Filip Norrgård, medlem i ÖSP:s ungdomsutskott.

I tisdags var ungdomsutskottet på besök i Jakobstad och träffade tredje årets studerande vid Optima Lannäslund. Lantbruksutbildningen har många studeranden, varav många av dem i framtiden väntas bli medlemmar i ÖSP.

– Man kan säga att det här besöket delvis handlar om medlemsrekrytering. Vi får tillfälle att berätta om ÖSP:s och SLC:s verksamhet och berätta vad den går ut på. De flesta har hört om att vi finns, men har kanske inte så bred insyn i vad vi gör. Därför är det viktigt att rikta oss till studerande inom lantbruk, förklarar ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, som är sekreterare i ungdomsutskottet.

Utskottet höll ett möte på skolan och träffade också lärare och fick en inblick i verksamheten.

– Jag utexaminerades som lantbruksföretagare från Optima för fem år sedan och jag tyckte om min utbildning. De har många studerande här och det visar att man gör mycket rätt, säger Kevin Lillhonga, även han medlem i utskottet.

Unga7 Feb24 Ct
Tredje årets studerande vid Optima Lannäslund bjöds på mat i Jakobstad av ÖSP:s ungdomsutskott. Studerandena hade många frågor om ÖSP:s verksamhet, stödpolitik och hur producentorganisationerna påverkar på EU-nivå.
Många frågor

Efter en rundvandring vid utbildningsenheten bjöd ÖSP studerandena på en bit mat på en lokal krog. I samband med det hade studerandena många frågor till representanterna för förbundet.

En som hade ganska god insyn i verksamheten var studeranden Anders Eklöf.

– Jag känner till ÖSP ganska bra och LF ger också mycket information om vad som är på gång. Men jag tycker det är bra att ungdomsutskottet kommer ut och berättar mera om vad de gör, säger han.

Allt från stödfrågor till hur ÖSP och SLC kan påverka EU-politiken diskuterades. Att jordbruket har genomgått tuffa ekonomiska tider är något som studerandena är väl medvetna om.

– Klart man följer med och läser om att lönsamheten inte är den bästa, men vi måste ändå tro på framtiden, säger Eklöf.

Grannas, Lillhonga och Norrgård konstaterade att intressebevakningen är en balansgång mellan att föra fram klagomål, men också lyfta upp det positiva.

– Från ungdomsutskottet lyfter vi gärna fram att arbetet som jordbrukare är världens bästa jobb. Vi kan styra våra arbetstider och lever med årstiderna. Som jordbrukare får man fatta många beslut själv, säger de.

Ett bevis för att nya krafter behövs och är en tillgång är ÖSP:s ungdomsutskott, som haft en mycket livlig verksamhet de senaste åren.

– Vi har ett bra flyt i utskottet och vi är här för att det ska få en fortsättning. Men på sikt är det också viktigt att äldre medlemmar ger yngre plats i olika organ, säger Norrgård.

ÖSP:s ungdomsutskott ska också besöka YA i Gamla Vasa i ett senare skede.