Jordbruk SLC

ÖSP:s trädgårdsutskott
tar avstånd från ocker

Trädgårdsutskottet vid ÖSP sammankallades till ett extrainsatt utskottsmöte måndagen den 24 januari för att gå igenom de senaste dagarnas medierapportering om misstänkt ocker inom växthussektorn i Sydösterbotten.

Det som i nuläget har kommit fram i offentligheten är att åtminstone ett par personer gripits misstänkta för ocker. Brotten misstänks ha ägt rum mellan slutet av år 2017 och slutet av 2020 enligt uppgifter från YLE.

Omfattningen av verksamheten är i nuläget okänd. Enligt tidningen Syd-Österbotten misstänker polisen ”…att tiotals personer i Vietnam lockats till Närpes för att jobba i växthus och blivit utnyttjade ekonomiskt av de som ordnat med resor, uppehälle och andra praktikaliteter.”

ÖSP:s trädgårdsutskott tar bestämt avstånd från människohandel eller ekonomiskt utnyttjande av arbetskraft och ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen. Trädgårdsutskottet förutsätter att ärendet utreds grundligt och att eventuella skyldiga ställs till svars för sina gärningar.

Trädgårdsutskottet uppmanar samtliga medlemmar att kontakta polisen om det finns orsak till minsta misstanke om brott.

– Samtidigt hoppas vi från trädgårdsutskottets sida att misstanke om enskilda människors brott inte drabbar dem som kommit hit i hopp om arbete och försörjning. Producentorganisationen kommer att fortsätta att aktivt förmedla information om sysselsättningsrelaterade frågor och finländsk lagstiftning. Vi hoppas även att förtroendet för inhemskt producerad mat inte skall naggas i kanten. Vi fortsätter att arbeta för att den finländska maten skall vara hållbart producerad vad gäller miljö, klimat och framför allt sociala frågor och arbetskraft, säger trädgårdsutskottet i ett uttalande.