Jordbruk SLC

ÖSP:s höstmöte: Hög tid att
livsmedelskedjan med handeln
i spetsen tar sitt ansvar

Böndernas svaga förhandlingsposition i livsmedelskedjan måste brytas. Ska det i framtiden finnas inhemska, kvalitativa, trygga och rena livsmedel måste producenterna få betalt för de ökade produktionskostnaderna. Det är hög tid att livsmedelskedjan med handeln i spetsen tar sitt ansvar för att trygga en fortsatt finländsk livsmedelsproduktion påpekar ÖSP:s höstmöte i ett uttalande.

Bönderna och trädgårdsproducenterna producerar livsmedel på ett hållbart sätt. De är ansvarstagande, håller landsbygden levande och skapar arbetsplatser både direkt, och indirekt genom sin verksamhet. Inom klimat och miljö har bönderna en viktig roll. Branschen är den enda som genom sin verksamhet kan binda kol i marken.

Jordbrukarnas välmående och ork bekymrar oss som kolleger och intressebevakare. Speciellt de unga jordbrukarna behöver stödas och sporras att fortsätta, de är vår framtid. Primärproduktionen är stark i Österbotten och konsumenternas uppskattning för finländsk matproduktion driver oss att fortsätta producera.

ÖSP hoppas att konsumenterna också i fortsättningen sätter mat som är producerad i Finland i sin varukorg.

Läs också:

Långgård: ”Jordbruket behöver snabba åtgärder för att komma ur den ekonomiska krisen”
Nylund på höstmötet: ”Vi måste få ut mer från marknaden”
Ombudsmannen ställdes mot väggen på ÖSP:s höstmöte
Höstmötet godkände liten höjning av avgiften för att balansera budgeten
Långgård återvald som ÖSP:s ordförande
Förtroendevalda premierades på ÖSP-höstmötet