SLC

ÖSP: Jord- och skogsbrukarna
behöver en fungerande marknad

De finländska jordbrukarna vill upprätthålla och trygga den finländska matproduktionen. För en fortsatt hög självförsörjningsgrad av livsmedel måste produktionen vara lönsam, säger Österbottens svenska producentförbunds höstmöte i en hälsning till konsumenterna.

Sedan kriget i Ukraina bröt ut i februari har världsläget avsevärt försämrats och försörjningsberedskapen lyfts fram allt mer. För att upprätthålla försörjningsgraden behöver de unga se en framtid inom primärproduktionen och vilja bli jordbrukare.

– Jord- och skogsbrukarna behöver en fungerande marknad, som möjliggör lönsam produktion och en jordbrukspolitik som beaktar våra förhållanden. Vi är stolta över att kunna producera en ren högkvalitativ och trygg mat, och vi hoppas kunna göra det långt in i framtiden. Vi bönder producerar mat, men vill i framtiden bli en pålitlig och rejäl aktör i Finlands energiförsörjning, vi har förutsättningar som biogas, mark och skog.

De österbottniska bönderna och trädgårdsproducenterna vill tacka de finländska konsumenterna som visar förtroende och uppskattning för vårt arbete genom att köpa den mat som produceras i Österbotten och Finland.

– Vi vill förvalta Ert förtroende och fortsätta leverera!

Läs också:
Långgård: Grön politik har försatt hela Europa i en sårbar situation
Nylund: Vilseledande uppgifter används när EU bereder taxonomin
Tydligt missnöje över förda politiken på ÖSP:s höstmöte
Stora investeringar på gång i Vasaregionen
JMK-Milkhouse utsett till årets praktikvärd av YA