Jordbruk SLC Livet på landet

ÖSP:
Fråga lov av markägaren först!

Nu finns det mycket snöskoterspår i terrängen. Österbottens svenska producentförbund r.f. påminner om att det är förbjudet och straffbart att framföra ett motordrivet fordon på privat mark.

– Vi uppmanar alla snöskoterförare att fråga lov av markägaren innan ni beger er ut. Kör inte olovligt! Det är bonden som får betala med en eventuellt förstörd gröda, tilltäppta täckdiken och ett vårbruk som riskerar att bli försenat och utdraget. Detta leder till uteblivna inkomster och högre utgifter. Vi har nu markägare som har polisanmält olovlig körning.

ÖSP:s förbundsstyrelse uppmanar nu alla skoterförare att respektera bestämmelser och köra skoter på överenskomna skoterleder och frusna vattendrag, men inte på åker- och skogsmark. Om det inte finns överenskomna skoterleder är det skäl att bilda en förening snarast möjligt, som kan komma överens och skriva avtal med markägare så att en skoterled där körning är tillåtet kan dras. Eventuella leder bör vara väl utmärkta och skoterförarna skall hållas på leden.

Markägarna är inte ute efter att förbjuda skoterkörning, utan avsikten är att körningen sker på ett sådant sätt som inte förorsakar skada för näringsverksamheten.

Läs också:
Han fick olovlig snöskoterled dragen på sina odlingsmarker
”Snöskoterförare bör kolla upp vad som gäller”