Thomas Lindroth1
SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth är glad över att det finns odlare som visar att det finns lösningar på utmaningarna inom lantbruket. ARKIVFOTO
Jordbruk SLC

Odlarna i Åboland
har stark framtidstro

SLC Åbolands ordförande Thomas Lindroth är imponerad över odlarnas positiva attityder och kreativitet när det gäller att tackla utmaningarna inom dagens lantbruk.

– Det finns en framåtanda och stark framtidstro hos odlarna. Och de visar att det går att hitta lösningar på problemen, säger han.

Lindroth hänvisar till de diskussioner som han och SLC Åbolands verksamhetsledare Helena Fabritius fört med odlare och lantbruksföretagare runt om i Väståboland.

I början av november besökte de gårdar i Pargas, Nagu, Korpo och Houtskär för att lyssna till odlarna och deras situation. En tanke med träffarna är att få reda på vad SLC Åboland kan göra för att underlätta odlarnas verksamhet bortsett från stöden.

– Stöden lämnades med avsikt utanför diskussionerna eftersom man inte kan göra så mycket åt dem mera. De är färdigt förhandlade och vi får leva med dem under kommande period, säger Lindroth.

Aktuella utmaningar

Diskussionerna fokuserade i stället på aktuella utmaningar inom lantbruket i regionen. Till dem hör valet av grödor med tanke på väderförhållandena.

De varma somrarna har blivit en utmaning för odlarna som drabbats av minskade skördar till följd av torkan.

– Här lyftes koriandern fram som en alternativ gröda. Den passar på de åboländska åkrarna eftersom den tål torka bra, säger Lindroth.

Hjortar och rådjur undviker också av någon anledning åkrar med koriander. Det gav en idé om att man kan så koriander på en remsa runt grönsaks- och potatisåkrarna för att hålla hjortdjuren borta från fälten.

Utökade arealer med höstsäd är ett annat alternativ att förbättra lönsamheten, eftersom höstgrödorna ger bättre skördar än vårgrödorna.

Vidareförädling och arbetskraft

Diskussionerna om lönsamheten kretsade också kring vidareförädling av gårdens produkter och satsning på direktförsäljning.

En möjlighet som fördes fram är att utöka sortimentet som säljs direkt från gården. På så sätt kan man också förlänga säsongen och trygga arbetskraften.

En utmaning som diskuterades är svårigheterna att på sikt hitta arbetskraft till jordbruken.

– Här kan SLC Åboland bidra med information och utbildning så att det blir lättare för jordbrukarna att få ta i arbetskraft, säger Lindroth.

Ett annat problem som togs upp och som ser ut att få en lösning till nästa år är återvinningen av lantbruksplast. Hittills har odlarna själva stått för kostnaderna och borttransporterna av balplast och väv för potatis- och grönsaksodlingar.

I fortsättningen är det företagen som säljer produkterna som står för kostnaderna för återvinningen. Det sker genom at man inför en återvinningsavgift som ingår i inköpspriset.

Lindroth tackar odlarna för deras positiva inställning och stora intresse för diskussionerna. Kommande vecka besöker man odlare i Iniö och Kimitoön.