SLC

Också SLC-medlemmar i
självständighetsdagens
medaljregn

President Sauli Niinistö har i egenskap av stormästare för Finlands Vita Ros och Finlands Lejons ordnar till Finlands självständighetsdag den 6 december förlänat följande förtjänsttecken åt tre förtjänta personer på SLC:s förslag.
Förtjänstkorset av Finlands Vita Ros orden (FVR Fk)

Selenius, Magnus Mauritz, jordbrukare, Esbo

Sjöskog, Niclas Andreas, jordbrukare, Pedersöre

Förtjänstkorset av Finlands Lejons orden (FLO Fk)

Eklund, Bengt Erik, jordbrukare, Närpes