Pooot4
Hur är det möjligt att potatispriserna är så låga när det är brist på råvara? Långa avtal med handeln är en orsak, säger odlaren Leif Hammarberg till höger. Till vänster Jan-Erik Back, potatisrådgivare för ProAgria Lantbrukssällskapet. Trots läget blickar många framåt och ser fram emot vårbruket, säger han.
Jordbruk Marknad

Också potatisodlarna måste kompenseras för stigande kostnader

Långa avtal med handeln är också ett gissel för potatisodlarna, som trots brist inte får ut ett tillräckligt högt producentpris. Med tanke på de stigande kostnaderna behövs kompensation från marknaden nu

– Potatisodlarnas marginaler var inte stora förr och är det definitivt inte nu när kostnaderna stigit rejält. Det är ett utmanande läge nu, säger Leif Hammarberg, potatisodlare i Korsbäck i Kristinestad.

Potatissektorn är enligt vissa ett exempel på att marknadskrafterna inte fungerar som sig bör i Finland. Trots brist efter fjolårets låga skörd sjönk producentpriset på matpotatis med tio procent under hösten. Nu har de kommit upp en aning, men inte till en tillräckligt hög nivå.

– Det är svårt att säga ett exakt medelpris för matpotatis för variationerna är stora. Men i höstas låg potatispriset på cirka 17–18 cent per kilo och i dag har det stigit till cirka 21–23 cent per kilo, vilket inte räcker för att täcka dagens kostnader. För matindustripotatis är priset ännu lägre. säger Jan-Erik Back, potatisrådgivare för ProAgria Lantbrukssällskapet.

För odlare som lagrar på egen gård uppstår också kvalitetsförluster innan potatisen levereras till packerierna framåt vårkanten.

– Packerierna har tuff sortering av potatisarna och tas 20 procent bort av mängderna som levereras på grund av kvalitetsförluster som uppstått under lagringen så innebär det 20 procent bort från priset. Så det gör att de inte kommer upp till rådande medelpriser, förklarar Back.

Packeriernas omkostnader har stigit

Något som också minskat packeriernas betalningsförmåga till odlarna är att deras egna omkostnader och förpackningsmaterial har blivit dyrare.

– Det innebar att en liten höjning av potatispriset, som justerades i höstas, inte kom odlarna till godo eftersom packeriernas egna kostnader hade stigit, berättar Hammarberg.

Back ser de långa avtalen som handeln gör med packerierna som den största orsaken till att producentpriserna inte rör sig tillräckligt mycket uppåt trots att det är brist. Att sluta leverera och genomföra en form av strejk är inte heller möjligt.

– Alla har räkningar som ligger och väntar, och försäljare flåsar odlarna i nacken för förnödenheter som har beställts i fjol och ska betalas. Odlarna ska ha sättpotatis, bränsle, reservdelar nu så likviden måste in, konstaterar han.

Ända sedan Rysslands första krigshandling mot Ukraina genom annekteringen av Krim 2014 har potatissektorn upplevt tuffa tider. Innan det exporterades mycket potatis till Ryssland och den exporten gjorde att överskottet kunde fås bort från den inhemska marknaden.

Men efter det har läget varit utmanande och det syns på odlingsarealen i det starka potatisfästet i Kristinestad.

– De senaste åren har potatisarealen sjunkit ganska märkbart. Tidigare låg den totala potatisodlingsarealen på rejält över 2.000 hektar och i fjol odlades potatis på drygt 1.900 hektar. Allt tyder på att odlingsarealen minskar ytterligare i år på grund av kostnadsökningarna och att en del odlare troligen kommer att odla spannmål på grund av att spannmålspriserna är rekordhöga, säger Back.

Men Leif Hammarberg kommer inte att minska på sin egen potatisareal utan kör på som tidigare. Han hör till de som beställde gödsel innan priserna rusade under hösten och efter att kriget i Ukraina ytterligare drev upp dem.

– Så den ökade kostnaden för gödsel syns inte ännu hos mig, men det bör påpekas att priset på gödsel har stigit märkbart sedan 2006, då momsfria priset var cirka 350 euro per ton. I dag kostar gödseln över 1.000 euro per ton. Potatisgödsel är dessutom dyrare att framställa eftersom den är klorfri, säger han.

Minst 25–30 cent per kilo

På vilken nivå borde medelpriset på matpotatis ligga för att odlingen ska vara lönsam? Hammarberg anser att nivån minst borde vara på 25–30 cent per kilo.

– Jag är övertygad om att priserna kommer att stiga, men när det sker vet jag inte. Men jag hoppas det sker snabbt för läget är akut på många gårdar. Jag tror också uppskattningen för det inhemska jordbruket ökar i och med Rysslands krig mot Ukraina för kriser brukar öka medvetenheten, säger Hammarberg.

Det har skett i Sverige där uppskattningen av inhemska livsmedel ökat de senaste åren.

– Före jul fördubblades producentpriset på potatis i Sverige på grund av att det också kom en liten skörd där. Trots att det importeras billiga produkter föredrar svenskarna inhemskt och det har gjort att de har åtnjutit ett högre pris. Jag tror att samma kommer att ske också här.

Om priserna inte kommer upp tror Back att potatisodlarna ökar exporten av potatis.

– Det finns kontakter och kanaler utåt sedan tidigare och finsk potatis exporteras alltid. Om inte packerierna får ut ett tillräckligt högt pris i Finland måste exporten tillta om de får ut ett bättre pris på andra marknader, säger han.

Trots det tuffa läget med för låga producentpriser i kombination med stigande kostnader beskriver Back och Hammarberg stämningen som relativt god bland potatisodlarna i Kristinestad.

– Det är inte bara uppgivenhet utan nu står många i beråd att inleda vårbruket. Solen hjälper också till att humöret höjs, säger Hammarberg.

Back fortsätter:

– En del odlare kommer också att se över riskåkrar som kan ge sämre skördar och ta dem ur potatisproduktion och lägga andra växter där. Sedan är det också viktigt alla verkligen ser över kostnaderna.