Agromek15
På Agromek visade Rasmus Helms stolt upp Siwi Firesafe som gör att en traktorförare med ett knapptryck kan koppla ifrån balmaskinen. Systemet är tänkt att användas vid brand och frånkopplar elkablar och hydraulik och frigör balmaskinen från traktorn. FOTO: Christoffer Thomasfolk
Maskin & teknik

Nytt system kopplar ifrån
traktor och balmaskin vid brand

I Europa brann många balmaskiner och traktorer i somras när det var varmt och torrt. På Agromek presenterades en ny lösning som med ett knapptryck i hytten kopplar ifrån maskinerna vid hotande brand.

I Finland är problemet inte lika vanligt. Men ute i Europa i samband med torra och varma perioder händer det att balmaskiner börja brinna. Ett scenario som ofta bidrar till att också traktorn till slut fattar eld.

Det vill det danska företaget Siwi Maskiner förhindra och presenterade på Agromek en lösning som innebär att traktorn med ett knapptryck kan kopplas ifrån balmaskinen.

– När en balmaskin börjar brinna hinner inte föraren börja koppla loss hydraulik och elkablar och därför sprider sig ofta elden till traktorn. Att gå dit själv är också mycket farligt och därför har vi utvecklat Siwi Firesafe, berättar Rasmus Helms, vd för Siwi Maskiner.

Det som systemet Firesafe gör är att föraren genom att trycka på en knapp frånkopplar hydraulik och elkablar. Samtidigt lösgörs också traktorn från balmaskinen genom att frånkoppla dragbommen och kraftöverföringsaxeln.

– Systemet, som vi har ansökt om patent för, möjliggör därmed att snabbt separera traktorn från balmaskinen och förhindra att elden sprids. Det ökar också säkerheten för föraren, säger Helms.

Enligt honom har maskintillverkaren Krone rapporterat om att det i somras brann tretton av deras balmaskiner i Europa. Han vet inte om motsvarande hänt i Finland men även här finns risk för brand under varma och torra perioder.

– I Danmark hade vi ett fall där en jordbrukare var nära att dö när balmaskinen började brinna. Han försökte lösgöra den från traktorn men olja rann ut och hans kläder började brinna. Han undkom men traktorn förstördes också den gången.

– Försäkringsbolagen torde också tycka om den här lösningen eftersom de i många fall blir tvungna att ersätta skadorna för både traktorn och balmaskinen. Alla vinner på ett scenario där traktorn klarar sig, säger Helms.