Voimax1
Nu har jordbrukare i Österbotten och Mellersta Österbotten möjlighet att anmäla sig till projektet Voimax som har som mål att förbättra den fysiska förmågan. Fysioterapeut Gerd Laxåback vid Karleby universitetscenter Chydenius hoppas på stort intresse. Vi vill hjälpa jordbrukare att hållas i bättre fysiskt skick så att de orkar utföra sitt arbete och att de också är friska när de går i pension, säger hon.
Jordbruk Livet på landet

Nytt projekt vill förbättra
jordbrukares fysiska förmåga

Vill du testa din kondition och på sikt förstärka din livskraft och ork i ditt arbete? Då är projektet VOIMAX något för dig. Som bäst tas anmälningar emot av intresserade lantbrukare i landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten.

– Vi vill hjälpa jordbrukare att hållas i bättre fysiskt skick så att de orkar utföra sitt arbete och att de också är friska när de går i pension. Lantbrukarna är en utsatt grupp och därför har vi nu startat ett projekt vars mål är att förstärka deras livskraft, säger Gerd Laxåback, fysioterapeut och forskningsplanerare vid Karleby universitetscenter Chydenius.

Laxåback är involverad i det två och ett halvt år långa projektet VOIMAX som riktar sig lantbrukare i landskapen Mellersta Österbotten och Österbotten. Lantbruksföretagare har en hög medelålder och många som jobbar inom branschen utför ett dagligt tufft fysiskt jobb som också varvas med en del stillasittande uppgifter.

– Många lantbrukare utför ensidigt fysiskt upprepade rörelser som kan orsaka problem i rygg, axlar, ben, knä och höft. Det gör på sikt att arbetsförmågan och den fysiska förmågan försämras, vilket i sin tur kan leda till stress och utmattning. Speciellt i dag när jordbrukarna blir färre och enheterna större är det mycket viktigt att livskraften förstärks, säger Laxåback.

Tar emot anmälningar

Nu vill man inom ramen för projektet fånga upp lantbrukare som vill utvärdera sin egen kondition och förbättra arbetsvälbefinnandet. Det börjar med att intresserade anmäler sig som deltagare.

– Vi har redan fått in anmälningar och totalt hoppas vi kunna ta med cirka sextio jordbrukare. De som vill vara med ska anmäla sig snabbt för platserna kan ta slut. Tanken var att projektet redan skulle vara igång men på grund av coronaviruset och restriktionerna har vi inom ramen för projektet börjat med daglig pausgymnastik via nätet, som deltagarna får ta del av tills testerna kan börja förhoppningsvis i augusti.

De som anmäler sig kallas till ett konditionstest där var och ens funktionsförmåga testas. Som verktyg används ett koncept för konditionsbesiktning (Welmed) som utvecklats vid Karleby universitetscenter Chydenius.

– Vi testar syreupptagningsförmåga, muskelstyrka i ben, armar och mage och olika typer av rörlighet. Utöver det testas balans som kompletteras med enkäter om livskvalitet, fysisk aktivitet och välmående.

När det första testet är gjort skrivs en rapport där de olika parametrarna jämförs med ett gränsvärde för män och kvinnor i olika ålder.

– Resultaten visar vilka områden som lyser rött och grönt. De tester där personen får rött är något som deltagaren därefter får börja jobba med för att förbättra. Man kan ju också förbättra sina värden som är på grönt.

Det första testet som räcker ungefär 1,5 timmar görs vid universitetscentret i Karleby. Ett individuellt träningsprogram görs tillsammans med personen, som enligt bästa förmåga ska följas i 3-4 månader.

– Vår förhoppning är att de som anmäler sig också fullföljer träningen. Efter att deltagarna genomfört träningen görs ett andra test där vi kan mäta framstegen som personen har gjort.

Enligt Laxåback bestämmer deltagarna själva nivån för träningen och målet. Det finns de som är i fysiskt gott skick som deltar och de som är i sämre skick.

– Syftet är inte att jämföra sig med andra utan att satsa på sin egen individuella hälsa. Utifrån ens egen nivå planerar vi träningen och under projektets gång får deltagarna stöd av oss, förklarar hon.

Fysiska övningar kan åtgärda problem

Enligt Laxåback är det många som tror att en fysisk skada enbart går att botas med medicinering. Men ofta är problem som ryggont eller ömmande knän som kan lösas genom fysiska övningar.

– Någon kan ha som mål att få en del av kroppen att fungera bättre. Då sätter vi in träning som fokuserar just på det.

MTK, SLC och ÖSP är med i projektet samt lantbrukarnas arbetshälsovård Työplus Oy. Projektet har en budget på 386.150 euro och finansieras av den europeiska socialfonden ESF. Projektet är kostnadsfritt för lantbrukarna.

– Vi vet att när man satsar på den fysiska funktionsförmågan mår man också bättre psykiskt. Vår förhoppning är att deltagarna också kan diskutera exempelvis ekonomi och andra problem och utmaningar. Då har vi möjlighet att hänvisa dem vidare genom våra samarbetspartners i projektet, säger Laxåback.

Projektet efterlyser huvudsakligen lantbrukare i åldern 50-60 år. Men även yngre deltagare får anmäla sig. Anmälan kan göras här.