5Ea40115 755B 4609 A963 F224A7A39673
Projektet genomförs med Naturresursinstitutets Private-Public-Partnership (PPP)-modell i samarbete med MTK, SLC, Olvi Oyj, Raisio Abp, Viking Malt Ab, Anora Group Abp och Oy Sinebrychoff Ab. FOTO: Sinebrychoff
Jordbruk SLC

Nytt projekt ska ge
mångsidigare spannmålsodling

Hållbar spannmålsproduktion förutsätter att jordbruket diversifieras – att man avstår från ensidigt jordbruk som utarmar jorden. I ett projekt som Naturresursinstitutet genomför tillsammans med företag och intresseorganisationer inom lantbruket, bl.a. SLC, ökas informationen om hur olika odlingsmetoder påverkar odlingens hållbarhet och lönsamhet.

Det finns en relativt begränsad mängd information om hur olika åkergrödor, långa växtföljder och odlingsmetoder påverkar hållbarheten och lönsamheten inom växtodling i boreala förhållanden.

Projektet för produktion av åkergrödor som nu inleds fokuserar på långa växtföljder. Dessutom granskas inom projektet bland annat system för blandad odling, uppger Naturresursinstitutet.

– Det är verkligen fint att företag på lång sikt vill satsa på att diversifiera spannmålsproduktionen och på forskning kring växtföljder. I projektet är det möjligt för oss att kombinera Naturresursinstitutets forskningskompetens med företagens och gårdarnas kunnande och söka lösningar som tar hänsyn till produktionen, miljön och ekonomin. Ett intressant projekt är på väg att starta, säger Sirpa Thessler, direktör för enheten Naturresurser vid Naturresursinstitutet.

Enligt Rauno Sillanpää, utvecklingschef vid Sinebrychoff, stöder det gemensamma projektet bolagets mål.

– För att kunna uppnå våra ambitiösa klimatmål behöver vi ett brett samarbete mellan olika aktörer. Vårt mål är att öka mängden maltkorn som odlats på ett regenerativt sätt och Naturresursinstitutets vetenskapliga forskningsarbete stöder på ett fantastiskt sätt vårt ESG-arbete (Environmental, Social ja Governance). Sinebrychoff vill för sin del främja minskandet av jordbrukets miljöpåverkan, förbättringen av jordens växtpotential och den biologiska mångfalden.

Ny information i samarbete med gårdar och företag

I projektet kartlägger man nuläget för mångsidig odling utifrån omfattande uppföljningsmaterial och satellitdata och gör en jämförelse på gårdsnivå. I ett femårigt växtföljdsförsök produceras ny information i synnerhet om avkastning, kolbindning och den maximala användningen av baljväxter.

Försöket inleds nästa vår på Naturresursinstitutets åker i Jockis. I projektet bedöms de miljömässiga och ekonomiska effekterna av mångsidigt jordbruk på skiftesnivå.

Projektet lägger stor vikt vid samarbete med jordbrukare. Ett viktigt mål är att utnyttja ömsesidig överföring av kunskap och erfarenhet mellan forskningen och jordbrukarna samt att utarbeta rekommendationer för politiskt beslutsfattande.

– Det är fint att även åkergrödor får ett så här omfattande forskningsprojekt som stöd. Mer forskningsbaserad kunskap behövs om hur olika åkergrödor tillsammans med fånggrödor och mellangrödor stöder en klimatneutral primärproduktion. Fånggrödornas effektivitet med hänsyn till miljön och åkerns växtpotential bekräftas genom undersökningen. Det har redan länge funnits ett behov för en omfattande undersökning som den här, konstaterar Max Schulman, spannmålssakkunnig vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Projektet genomförs med Naturresursinstitutets Private-Public-Partnership (PPP)-modell i samarbete med Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Olvi Oyj, Raisio Abp, Viking Malt Ab, Anora Group Abp och Oy Sinebrychoff Ab.