96Dcba6B5E5Fea3B Org
Primärnäringarna har i flera år redan lidit brist på arbetskraft och en stor del av säsongarbetet inom primärproduktionen utförs av internationell arbetskraft. ARKIVFOTO
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Nytt nätverk för
rekrytering av arbetskraft

Aktörer från TalentCoastline-ekosystemet, EURES-nätverket och landsbygden sammankom förra veckan i Närpes. På mötet grundades ett nytt nätverk för sysselsättningen inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin. Med hjälp av nätverket delas information och utvecklas den internationella rekryteringen etiskt hållbart för landsbygdens och livsmedelsindustrins behov. I samarbetet deltar även Satakunta arbets- och näringsbyrås EURES.

Coronaviruspandemin ledde till en bred debatt om arbetskraften på landsbygden. Branschen har i flera år redan lidit brist på arbetskraft och en stor del av säsongarbetet inom primärproduktionen utförs av internationell arbetskraft. Då det på våren såg ut som att 16.000 säsongsarbetare lämnar utanför Finlands gränser, uppstod ett starkt samarbete mellan landsbygden, företagen och statsförvaltningen i Österbotten och Mellersta Österbotten.

Tack vare det goda samarbetet lyckades man få säsongarbetskraft såväl från Finland som från utlandet och kunde med den tillgodose livsmedelsindustrins behov.

Styrka i samarbete

Nätverket sammanträdde i Närpes som har långa traditioner av att använda sig av internationell arbetskraft. På området finns några av Finlands starkaste företag inom primärproduktion och livsmedelsindustrin.

Till det första nätverksmötet hade kallats representanter för de mest betydande aktörerna på området, bl.a. Närpes stad, MTK och Töitä Suomesta Oy, Pro Agria, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Österbottens producentförbund, EURES, arbets- och näringsbyrån och NTM-centralen i Österbotten, projektet Talent Scout, YA!, Dynamohouse, Concordia samt Kristinestads näringslivscentral. Med på mötet var också företagare från området.

Avsikten är att i ett senare skede utvidga nätverket att omfatta även Mellersta Österbotten.

På mötet diskuterades samarbete, utmaningar och möjligheter med internationell arbetskraft, regionens attraktions- och kvarhållningskraft, beredskap samt de möjligheter som bl.a. EURES-nätverket kan ge.

– EURES-nätverket omfattar hela Europa. Via en sakkunnig får man tillgång till hela nätverkets stöd och de möjligheter det kan ge, berättar Marko Laukas, sakkunnig i EURES-tjänster vid Österbottens arbets- och näringsbyrå.

– För tillfället finns det t.ex. i den italienska regionen Le Marche ett mycket stort intresse för Finland och jobb inom primärproduktionen. Satakunta arbets- och näringsbyrå har mycket goda relationer till EURES-aktörerna på området, tillägger Taina Tuovinen, sakkunnig i EURES-tjänster vid Satakunta arbets- och näringsbyrå.

För en livskraftig landsbygd

Coronaviruspandemin har gjort att intresset för landsbygden ökat. Multilokalitet, lugnet på landsbygden och en omgivning som är trygg att leva och driva företag i har väckt finländarnas intresse.

Flera undersökningar konstaterar att flyttningsrörelsen till landskapen ökar och att huvudstadsregionen inte lockar på samma sätt som tidigare.

– Landsbygden har tampats med bristen på arbetskraft på samma sätt som det övriga Finland, berättar Marko Mäki-Hakola, näringsdirektör på MTK och vd för Töitä Suomesta Oy.

– Avsikten med det nya nätverket är, förutom beredskap för en ny pandemi som kan ställa till det för säsongsarbetare som vill komma till Finland, att framför allt skapa nya etiska rekryteringsmodeller för företagen inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin, tillägger han.

Invandringen och den internationella arbetskraftens rörlighet har en allt större betydelse för Finlands välfärd och konkurrenskraft. Samhällets och arbetslivets mångfald påverkar Finlands attraktionskraft hos den internationella arbetskraften. Den har också en avgörande betydelse för sysselsättningen bland de invandrare som redan är bosatta här.

– Samarbetet i skötseln av coronakrisen resulterade i insikten att samarbete fortsättningsvis behövs när det gäller företags tillväxt och internationalisering samt anställdas integration. Det glädjer oss att nätverket tagit fasta på möjligheten att skapa nytt samarbete, berättar kompetens- och internationaliseringschef Francesca Cucinotta från NTM-centralen i Österbotten.

– Vi har bildat ett gemensamt team för internationell rekrytering vid NTM-centralen och arbets- och näringsbyrån i Österbotten. När ett företag kontaktar en av oss, når företaget oss alla, tillägger Tomas Ede, sakkunnig i rekryteringstjänster vid Österbottens arbets- och näringsbyrå.