Hellre Bonde
Jordbruk SLC

Nytt magasin lyfter fram
bönder bakom maten

SLC presenterar magasinet ”Hellre bonde än jordbrukare”, som är organisationens senaste satsning för att gentemot allmänheten lyfta fram de finländska producenterna och odlarna bakom maten.

Magasinet är en samling av reportage som lyfter fram berättelsen om 14 producenter i Svenskfinland – berättade med producenternas egna ord om arbetet som jordbrukare, bonde och odlare, och om stoltheten över sitt arbete.

Magasinet, som har en konstnärlig prägel, har sitt ursprung i fotografen Kasper Dalkarls skildring av jordbrukare genom bildreportage. Magasinet bygger på Dalkarls examensarbete som gick under samma namn.

Nu har magasinet dessutom kompletterats med nya bild- och textreportage för att presentera matproducenter i olika delar av Svenskfinland. Bakom magasinets texter står journalisten Ebba Håkans.

– Magasinet står upp för Finlands bönder. Genom bilderna och texterna vill vi ge producenterna ett ansikte. Med sina egna ord berättar producenterna om sin verksamhet, sina utmaningar och sina framtidsdrömmar, säger Dalkarl och Håkans.

SLC vill genom magasinet lyfta fram att varken maten eller matens producenter ska tas för givet. – Vi vill påminna konsumenterna om att bakom varje måltid finns alltid en bonde och en betydande arbetsinsats. Förutom att matproduktionen är beroende av väder och vind, har även beslutsfattarnas och konsumenterna beslut en stor inverkan, och livsmedelsmarknaden måste fungerar så att producenterna får en rättvis ersättning, säger SLC:s ordförande Mats Nylund.

Redan under SLC-kongressen för en dryg vecka sedan fick deltagarna provsmaka på bilderna i magasinet. Under det kommande året kommer SLC att presentera en producent i månaden via magasinets webbplats http://bonde.slc.fi.

På kampanjsidan presenteras de 14 matproducenterna via bilder och förkortade texter, som är ämnade att locka till vidare läsning och beskådning. Materialet kommer bland annat att delas via SLC:s  sociala medier under det kommande året.

Magasinet på 92 sidor, som innehåller producenternas berättelser i sin helhet, finns även till salu i SLC:s webbshop slc.fi/shop. Magasinet är även en utmärkt julgåva till alla som vi lära känna de finländska matproducenternas arbete bakom maten. Magasinet kostar 21 euro (postningskostnader tillkommer produktpriset).