Insektlab 2
I det nyöppnade InsectLab finns två kammare, där klimat och belysning kan regleras. Laboratoriet möjliggör försök i industriell skala, men utan de tillstånd som kommersiell produktion kräver.
Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Nytt insektlabb bidrar till sektorns utveckling

Naturresursinstitutet invigde ett insektlaboratorium i Jockis förra veckan. Här bedrivs både akademisk forskning och testas olika lösningar för insektindustrins behov.

Intresset för insekter är stort just nu. De är en mångsidig men ännu ganska outnyttjad resurs, sade forskningschef Johanna Buchert i sitt öppningstal.

– Det behövs forskning, innovationer och samarbete för att främja hela sektorns utveckling.

Hon nämnde att det årligen i Finland uppstår 21 miljoner ton näringsrika biomassor, som kunde förädlas för att få ut ett mervärde och minska på utsläppen. Här har insektsektorn enorm potential.

– Vi måste skapa ny produktionsteknologi, nya produkter för nya kunder och för nya marknader.

Nyinvigda InsectLab är en modern testningsanläggning för forskning och utveckling inom insektnäringen. Utöver faciliteterna har institutet cirka fyrtio forskare med insektsakkunskap, som kan användas i samband med projekt i labbet.

Insektlab 1 A
Specialforskare Miika Tapio är sakkunnig på svart soldatfluga och insekters genetik. Det nya insektlaboratoriet i Jockis ger möjlighet att utveckla och testa nya lösningar för hela sektorn, från uppfödning till olika produkter och användningsområden. Skärmen nere till höger visar vad som händer i de svarta soldatflugornas nätterrarium i kammaren intill.

Livsmedel, foder, avfallsbehandling

Enligt specialforskare Miika Tapio finns ungefär femtio insektproducenter i Finland och tre registrerade förädlingsföretag. Intresset för att konsumera insekter har ökat.

– Enligt en konsumentenkät är 70–80 procent av konsumenter yngre än 45 år beredda att konsumera insekter, helst i pulverform. Som orsaker angavs miljöfaktorer samt att man gillade insektsmaken. 10–16 procent av konsumenterna ville inte äta insekter, men ansåg att insekter kan användas i djurfoder.

Den vetenskapliga forskningen om insekter har ökat globalt, särskilt intresset för svart soldatfluga. Vid Naturresursinstitutet börjar forskning om teknisk användning av flugan i år. 

– Flugans larver är effektiva på att bryta ner olika biomassor, såsom gödsel och matrester. De klarar också av att bryta ner mögelgifter och vissa läkemedel, till exempel en del epilepsimediciner som är svåra att rena vid biologisk vattenrening, sade Tapio.

Som exempel på andra intressanta framtida forskningsområden nämner Tapio insekternas kitin, som förekommer i insekternas skal, samt peptider, alltså proteiner.

Insektlab 4 C
Svart soldatfluga (Hermetia illucens) saknar mun som vuxen och varken sticks eller sprider sjukdomar. Flugans proteinrika larver är duktiga på att mumsa i sig organiskt material, de lär till och med klara av att bryta ner mögelgifter och vissa läkemedel.
Insektlab 3
Mjölbaggen (Tenebrio molitor) har en otrolig ämnesomsättning och klarar av att äta och bryta ner även plast. Den förekommer vild i vår natur.