Andreas Nyman
Mjölkproducenten Andreas Nyman som driver Nymans lantbruk tillsammans med sin bror Tomas och sin far Stig säger att ambitionen hela tiden är att undvika att stampa på stället. Nu vill företaget öka antalet mjölkkor från 190 till 350 framöver.
Jordbruk

Nymans Lantbruk går in för att bygga ut verksamheten

Mjölkgården Nymans Lantbruk siktar på att nästan fördubbla sin djurbesättning framöver. Det handlar om en stor och långsiktig investering som ska förverkligas genom en stegvis utvidgning av verksamheten.

Under en stekhet måndagsförmiddag i slutet av juli vilas det inte precis på lagrarna i Nymans Lantbruks fähus i Småbönders i yttersta delen av Kronoby kommun.

Mjölkproducenten Andreas Nyman står och besiktigar ett antal mjölkkor. Han är upptagen med ett rutinmässigt veterinärbesök när LF:s reporter tittar in.

– Vi råkade ut för ett blixtsnedslag här i trakten igår. Det hela ledde till att vi fick problem med elektroniska arbetsfunktioner här i fähuset. Vi blev till exempel tvungna att sköta utfodringen manuellt. Jag har haft kontakt med en serviceman vid en landsomfattande helpdesk. Förhoppningsvis normaliseras läget idag, berättar Andreas Nyman inledningsvis.

Andreas Nyman är en femte generationens jordbrukare som vid det här laget har varit mjölkproducent på heltid sedan 2011. Innan dess var han profilerad som avbytare och motorserviceman i några års tid.

Idag driver Andreas Nymans lantbruk i samarbete med sin yngre bror Tomas Nyman och pappa Stig Nyman.

– Vi byggde vår nuvarande fähusanläggning 2011 och tog i bruk den året därpå. Vi gjorde samtidigt en mycket stor satsning då vi ökade antalet mjölkkor från 40 till 160, berättar han.

Kommande utvidgning ett flerårigt projekt

Nymans lantbruk har för närvarande 195 mjölkkor i sin produktion. Samtidigt har den Nymanska trion seriösa visioner om att kunna nästan fördubbla denna mängd framöver.

– Vi har redan erhållit miljötillstånd för den tilltänkta utbyggnaden. Under en första utvidgningsfas siktar vi på att ha 250 mjölkkor. Småningom skulle antalet utökas ytterligare till 350, säger Andreas Nyman.

– Vi planerar att bygga ett nytt kalvstall med 126 platser och därtill ett kvig- och dikostall. Det är också möjligt att bredda den nuvarande fähusbyggnaden. Egentligen är vi bara i behov av att skapa liggplatser för djuren. Vi har redan ett mjölkstall. Man kan säga att den nödvändiga infrastrukturen finns på området.

– Ända sedan jag och min bror valde den här banan har vi gått in för att sikta framåt. Det gäller att tro på framtiden och inte stampa på stället, framhåller Andreas Nyman.

Samtidigt handlar det om ett flerårigt projekt utan exakt tidtabell, poängterar Nyman som också betonar att företaget först undersöker vilka slags finansieringsmöjligheter som finns till hands.

Behöver mer odlingsmark

– Tillbyggnaden är dessutom avhängig av vår totala tillgång till odlingsmark. För närvarande har vi inte tillräckligt med markytor för att kunna ha verksamhet av en sån här omfattning.

Andreas Nyman är dock optimistisk vad gäller utsikterna att hitta nya odlingsytor i hembyn Småbönders och närområdet.

– Sedan 2011 har vi skaffat 120 extra hektar för verksamheten. Vi har skapat nyodlingar på 60 hektar och även arrenderat en del mark. Till 95 procent finns de använda arealerna i Småbönders.

– Den kuperade miljön i Småbönders gör att trakten är väl lämpad för vallodling. Däremot är det inte lika enkelt att bedriva spannmålsodling, säger Nyman i samma veva.

Den innevarande sommarsäsongen har ju varit rekordtorr hittills. Hurdant är det aktuella foderläget hos er?

– Den andra skörden ser ut att bli jättebra. Och trots ett bortfall i samband med den första skörden tidigare i sommar kompenseras förlusten delvis med att kvaliteten var mycket god.

Låga priser håller ner investeringstakten

Nymans lantbruk gjorde sin senaste större maskinella investering för två år sedan då man uppdaterade sitt utfodringssystem. I det Nymanska fähuset är det numera automatisk utfodring som gäller till vardags. Däremot har man än så länge inte gått över till robotmjölkning.

– Eventuellt kan det bli tal om att automatisera mjölkandet i fähusets mjölkningskarusell med robotar i framtiden, kommenterar Anders Nyman kortfattat när saken förs på tal.

De låga producentpriserna har länge varit en källa till missnöje för mjölkbönder. Överproduktion av mjölk inom den europeiska unionen och handelsbojkotten i österled sedan 2014 är några exempel på negativa faktorer som har spökat i sammanhanget.

– På grund av de dåliga mjölkpriserna förlorar vi en ansenlig inkomstsumma årligen. Detta leder i sin tur till att det är svårt att hitta medel till investeringar.

Kronoby och Pedersöre har ju av tradition varit Österbottens mest mjölkgårdstäta kommuner. Men lantbrukets motvind är ju kännbar överallt för närvarande. Finns det någon lokal nedläggningstrend inom näringen för närvarande?

– Det förekommer att en och annan äldre mjölkgård lägger ner. Men yngre producenter inom näringen har vanligtvis framåtanda och tillförsikt, säger Andreas Nyman.

– Samtidigt har jag förståelse för dem som slutar på grund av bristande lönsamhet eller stor arbetsbörda, säger Nyman.

Förutom den egna företagartrion sysselsätter Nymans lantbruk idag en anställd arbetstagare. Sommartid finns även en chaufför/entreprenör på företagets lönelista.