Grune Mats
Finlands nordliga läge ger oss också fördelar, sade SLC-ordföranden Mats Nylund på Grüne Woche. FOTO: Micke Godtfredsen
Jordbruk EU Globalt SLC Marknad

Nylund i Berlin:
Nordligaste jordbrukslandet
har mat av toppkvalitet

Finländska råvaror och matproduktionens särdrag, matens spårbarhet och konsumenternas rätt att känna till matens ursprung lyftes fram när arrangörerna för Finlands partnerlandssamarbete presenterade storsatsningen på Grüne Woche i Berlin i dag.

SLC:s ordförande Mats Nylund påtalade hur Finlands läge påverkar landets matproduktion.

– Finland är världens nordligaste jordbruksland med ett mångsidigt jordbruk. Vi kan bara odla sådana grödor som hinner växa färdigt under den korta växtperioden. Men det nordliga läget har även många fördelar. Sommarens långa, ljusa dagar försnabbar växternas utveckling och gör råvarorna unikt smakrika. Dessutom renar den kalla vintern marken och minskar förekomsten av växtsjukdomar och skadeinsekter.

Ledande på kummin

Mats Nylund lyfte även fram den egna familjegårdens jordbruk med bland annat spannmåls- och kumminodling.

– Trots att Finland är ett relativt litet land är vi världsledande på att odla kummin. Cirka en tredjedel av världens kummin kommer från Finland, det är känt för sin renhet och rika arom som det får tack vare våra ljusa sommarnätter.

– Men för att Finland ska kunna exportera produkter av toppkvalitet till Tyskland och ut i världen måste det vara möjligt att idka jordbruk i hela EU även framöver, påpekade Mats Nylund med tanke på reformarbetet med den gemensamma jordbrukspolitiken.

Från jord till bord

Uttrycket från jord till bord används ofta om den finländska maten. Det beskriver både den korta finländska livsmedelskedjans etablerade samarbete och matens spårbarhet.

– I stort sett all mat som odlats i Finland kan spåras ända till gården. Detta är ett trumfkort som bygger förtroende mellan matens producenter och konsumenter. Detta förtroende vill vi också bygga upp hos de tyska konsumenterna, sade Mats Nylund. Vi vill främja alla konsumenters rätt att få veta varifrån maten kommer och ge ett ansikte på bonden bakom maten.

Nylund tangerade även Finlands strikta djurskyddslag. Den förnyas som bäst, och han påminde om att husdjursproducenterna dessutom via frivilliga åtgärder, som går längre än lagstiftningens miniminivå, har gått in för att främja djurens välmående.

– Vi är mycket stolta över att vi på Finlands mässavdelning och på mässans öppningsceremoni bjuder på griskött från grisar med knorr. Knorren är en viktig indikator på djurs välmående. Genom att producenterna satsar på produktionsförhållandena, till exempel större utrymmen för djuren, stimulans i form av leksaker och på djurens hälsa kan vi garantera att grisarna får hålla sin knorr.