Deltagarna
Diskussionen på SLC Nylands höstmöte kom ganska långt att kretsa kring dränering. Det borde bli lättare att genomföra dikningsprojekt ansåg deltagarna.
Jordbruk SLC

Nyländska ordförandena
återvaldes

Thomas Antas återvaldes till ordförande för SLC Nyland på höstmötet i Vanda i tisdags. Likaså återvaldes Erik Perklén till första och Peter Österman till andra viceordförande.

Av styrelsemedlemmarna som var i tur att avgå önskade Bengt Nyman, Raseborg inte ställa upp för återval. I hans ställe valdes Oskar Tallberg.

De övriga som var i tur att avgå, Mats Wikner, Kyrkslätt; Karl-Erik Oljemark, Sibbo; Anders Rosengren, Borgå; Kim Rosqvist, Pyttis och Kaijus Ahlberg, trädgårdsproducenterna, återvaldes.

Bland SLC Nylands representanter i SLC:s fullmäktige ställde inte Gösta Lundström, Sibbo, upp för återval. Han har i övrigt varit ledamot där i 30 år. I hans ställe valdes nu hans tidigare suppleant Magnus Lindberg till ordinarie, medan Stefan Selén blev Magnus Lindbergs suppleant.

De övriga fullmäktigeledamöterna återvaldes. De är Johan Holmström (suppleant Sune Baarman), Thomas Blomqvist (Kim Forsman), Nina Långstedt (Håkan Nyström) Tom Pehkonen (Jaakko Mäkelä), Anders Rosengren (Robert Haglund) och Jesse Mårtenson (Anders Mickos).

Läs också:

SLC Nylands höstmöte: Jonas Laxåback påminde om tillsättandet av livsmedelsombudsmannen

Dikning i fokus på SLC Nylands höstmöte

Jordbrukarna ska sätta agendan enligt Thomas Antas

SLC Nyland: Lantbrukarna går i spetsen för miljö- och klimatarbetet

NSL gör nya satsningar 2019

Johanna Wasstrom
Johanna Wasström tilldelades SLC:s förtjänsttecken i silver på SLC Nylands höstmöte i tisdags. Johanna har länge varit aktiv på många fronter, både i SLC Nyland och i SLC:s utskottsarbete.
Gosta Lundstrom
Gösta Lundström blev ihågkommen med blommor. Han avgår nu efter 30 år i SLC:s förbundsfullmäktige.