Dsc 1098
Susann Rabb och Lili-Ann Junell Kousa vet hur viktigt det är att ha relationerna i skick...
Jordbruk SLC

Nyländska bönder mådde bra i Borgå

I måndags träffades nyländska lantbrukare på Haiko gård i Borgå för att slappna av och njuta av god mat och bad. Ett viktigt tema under dagen var välbefinnande och vikten av goda relationer. Den österbottniska humorgruppen Kaj fick även den mest svårflörtade bonde att dra på smilbanden.

Måndagens Må bra-dag var den första i sitt slag och ordnades av LPA i samarbete med SLC. Följande dag ordnades en liknande dag i Åbo och den 2 november står Vasa i tur.

Dagarna är en del av Ta hand om bonden-projektet vars mål är att hjälpa lantbruksföretagare som befinner sig i svåra situationer. Genom statens krispaket till jordbruket har projektets finansiering säkrats fram till 2020.

Ta med din granne

Må bra-dagen i Borgå var välbesökt med deltagare från hela Nyland, men SLC Nylands ordförande Thomas Antas slog ändå huvudet på spiken i sitt välkomsttal:

– Om man kommer till en sådan här tillställning tyder det på att man mår ganska bra. De som på riktigt mår dåligt är antagligen inte alls här. Kom därför ihåg att vi alla kan göra något när vi ser att det finns människor omkring oss som behöver hjälp.

Ensamhet, brist på motivation och ekonomiska bekymmer är idag vanliga inom lantbrukarkåren. Susann Rabb som jobbar för LPA inom projektet Ta hand om bonden hoppas att jordbrukarna ännu modigare skulle ta kontakt, helst innan krisen hunnit växa till sig.

– Det är oftast den första kontakten som är svår. Sedan löper det nog, säger Rapp som redan besökt över 150 gårdar i Svenskfinland.

Många problem uppkommer på grund av stress av olika slag vilket ofta leder till försummade relationer till de närmaste.

– Man ska inte vara ensam om sina problem. Be om hjälp, hälsar Rabb.

På SLC:s och LPA:s hemsidor finns mer info om projektet och Rabbs kontaktuppgifter finns i skild ruta här intill.

Många lider av ensamhet

En av föreläsarna under måndagens Må bra-dag var terapeuten Lili-Ann Junell-Kousa som talade om vikten av att vårda våra relationer. Alla borde få uppleva känslan av att höra till. Det handlar om trygghet, bekräftelse och att duga som man är.

– Ofrivillig ensamhet är ett av de största problemen i dagens Finland, säger Junell-Kousa.

I en värld som svämmas över av sociala medier kan ensamheten paradoxalt nog vara större och värre än någonsin tidigare. Det finns alltför många exempel på att vi inte behärskar de grundläggande sociala koderna.

– Vi måste lära oss att ta ansvar och visa respekt och hänsyn, säger Junell-Kousa.

Kasta stridsyxan i sjön

Junell-Kousa påpekar att det inte lönar sig att förklara krig mot allt och alla utan att i stället bejaka olikheter, anpassa sig och försöka lära sig av varandra. Rent konkret kan det innebära att umgås över generationsgränserna, gå med i frivilligverksamhet eller kanske börja sjunga i kör.

För att få distans till den ibland kanske tunga vardagen är det bra att bryta mönstret och göra saker som får en att tänka på annat.

Föreläsaren Anne-Louise Nilsson påminde också om det viktiga i att vi tar hand om både vår fysiska och psykiska hälsa. De går hand i hand. Det gäller att hålla en god kondition och äta hälsosamt men lika viktigt är det att lära sig att acceptera sig själv, leva i nuet och släppa det förflutna om det tynger ens vardag.

Klarar man det inte på egen hand finns det personer som har det som sitt jobb att hjälpa till med den saken.

– Kom i håg att det är du som har huvudrollen i ditt eget liv. Det kräver viljeansträngning och tålamod men det går att bryta en ovana, säger Anne-Louise Nilsson.

Men för att en Må bra- dag skall få deltagarna att må bra behövs mer än visa ord. Den delen fick den vackra miljön, den goda maten, badet och de sköna avslappningsövningarna på Haiko stå för.

Det allra hälsosammaste var antagligen skratten och den oförställda humorn som musikgruppen Kaj levererade. Det är alltid roligare att skratta med någon än åt någon.

Dsc 1116
...Killarna i Kaj, dvs Jakob Norrgård, Axel Åhman och Kevin Holmström vet däremot hur viktigt det är att ha heimani i skick.

Projektet Ta hand om bonden

• Projektets mål är att hjälpa lantbruksföretagare i olika slag av utmanande livssituationer. 
• Kontakta Susann Rabb om du till exempel behöver prata med en utomstående om relationer som inte fungerar eller en besvärlig ekonomisk situation.
• Samtalen sker i förtroende.
• Kontaktuppgifter: 050-3319056 (Susann Rabb) eller e-post:susann.rabb@mela.fi