Jordbruk Globalt

Nya Zeeland stoppar
djurtransporter till havs

Nya Zeeland förbjuder samtliga sjötransporter av levande boskap från slutet av april nästa år. Landets regering motiverar förbudet med bristande säkerhet och djurskydd. Australien bereder ett förbud av fårtransporter till sjöss från 2025.

Nya Zeelands parlament antog nyligen en ny lag som stoppar transporter av levande djur per fartyg till andra länder. Den avgörande orsaken blev ett svårt haveri med en djurtransport för två år sedan.

I september 2020 sjönk transportfartyget Gulf Livestock i djupet på väg till Kina med 41 personers besättning och nästan 5.867 nötkreatur ombord.

Haveriet skedde efter att fartyget hade hamnat i en svår storm. Besättningen bestod av 39 filippinska sjömän. Lasten beledsagades av en australisk veterinär och en boskapshandlare.

Transporter av levande boskap har därutöver blivit föremål för häftig kritik de senaste åren. Djurrättsorganisationerna har bevittnat och fotograferat skandalösa omständigheter där boskap utsätts för svåra plågor under långa transporter till havs.

Efter haveriet tillsattes en undersökningskommission, som publicerade sitt utlåtande för ett år sedan. I sin rapport rekommenderade experterna att de långa transporterna av boskap borde upphöra.

Enligt Nya Zeelands jordbruksminister Damien O´Connor fattas beslutet för att skydda landets jordbruksnäring och dess rykte i världen. Framtidens bönder ska inte behöva lida för missförhållanden inom jordbruket, tillägger ministern.

Enligt O´Connor kommer exportförbudet inte i nämnvärd grad påverka Nya Zeelands jordbruksexport inom den primära sektorn. Intäkterna från exporten av levande boskap motsvarar endast en bråkdel av jordbruksexporten.

Senaste år exporterade Nya Zeeland 135.000 levande djur, samtliga för avel och inte för slakt. De viktigaste köparländerna är Kina och Australien. Australien planerar redan ett eget exportförbud. Landet slutar att skeppa ut levande får senast 2025.