Jordbruk Globalt

Nya Zeeland förbjuder
sjötransport av boskap

Nya Zeeland har definitivt förbjudit alla sjötransporter av levande boskap. Ett beslut som fattades redan förra året har nu trätt i kraft. Boskap och andra nyttodjur får numera endast transporteras med flyg.

Enligt Nya Zeelands jordbruksminister Damien O`Connor ska transportförbudet framför allt värna om landets goda rykte och garantera höga standarder inom djurvälfärden. Behandlingen av boskap har blivit ett viktigt kriterium för konsumenter världen över.

De senaste åren har både politiker och djurskyddet lyft fram problemen kring djurskyddet på transportfartyg till debatt. Som exempel nämner regeringen en katastrof som inträffade 2020, där 41 besättningsmedlemmar och 6.000 nötdjur drunknade i en storm.

Representanter för jordbruket kritiserar de skärpta reglerna. Under de två senaste åren har Nya Zeeland årligen levererat 135.000 kor till Kina för avel. Boskapen har överlevt utan nämnvärda förluster. Dödligheten stannade under 0,06 procent, framhåller kritikerna.

För landets farmare har exporten av boskap tidigare varit en lönsam affär. Den exporterade boskapen har betingat ett pris som överstiger det dubbla beloppet på hemmamarknaden. Det nya transportförbudet blir dyrt för jordbruket, lyder kritiken.

Ordföranden för Nya Zeelands mjölkproducenter Richard McIntyre beklagar att producenterna årligen förlorar 470 miljoner euro på det nya transportförbudet. Det har landets jordbruk inte råd med.

Enligt McIntyre förlorar landets farmare både inflytande och konkurrenskraft på marknaderna. Den globala handeln med levande boskap kommer att fortsätta som tidigare med andra aktörer medan Nya Zeeland förlorar marknadsandelar.

Mark Willis, som är ordförande för boskapsuppfödarnas exportorganisation Live Export New Zealand, varnar för att många nyzeeländska företag i branschen kommer att slå igen och förlägga sin verksamhet till grannlandet Australien.

Nya Zeelands boskapslobby ställer ännu hoppet till det förestående parlamentsvalet i Nya Zeeland. De nationalistiska och liberal-konservativa partierna vill upphäva exportförbudet. Debatten ska baseras på fakta och inte på ideologier, kräver oppositionen.