Beef Lamb Nz
Nya Zeeland vill ta betalt för metanutsläpp.
Jordbruk Globalt

Nya Zeeland blir först med prislapp på metan

Utsläppen av koldioxid och metan tilltar oroväckande i stora delar av världen. Nya Zeeland kommer som första land att sätta ett pris på den metan som landets boskap släpper ut. Avgiften ska införas 2025.

Nya Zeeland måste sänka mängden metan som hamnar ut i atmosfären. Den nya modellen för prissättning av jordbrukets utsläpp blir ett effektivt verktyg som kommer att spela en viktig roll för klimatet, säger klimatminister James Shaw till BBC.

Landet är en betydande exportör av jordbruksprodukter och animalieproduktionen är livsviktig för landets ekonomi. Enligt regeringen räknar Nya Zeelands farmer in 10 miljoner nötdjur och 26 miljoner får.

Boskapen är en av de viktigaste pelarna för landets ekonomi, men de idisslande djuren emitterar enorma volymer drivhusgaser. Detta belastar i hög grad landets utsläppskonto. Metan frigörs dessutom via exkrementer från boskapen.

Planerna är långt på väg

Jordbruket har hittills varit undantaget från Nya Zeelands system för handel med utsläppsrätter. Enligt Reuters kräver miljöorganisationerna med eftertryck en reform av systemet. Därför ska Nya Zeeland sätta ett pris på jordbrukets metanutsläpp.

Farmarorganisationerna och regeringen har gemensamt utarbetat en modell för näringens emissionsrätter. Rent konkret ska de nyazeeländska gårdarna betala för sina utsläpp från och med 2025. Parterna ska emellertid fila på detaljerna ännu denna höst.

Utsläppshandeln handlar inte bara om förpliktelser. Gårdarna ska med olika positiva åtgärder stimuleras till klimatsmarta handlingar, exempelvis med fodertillsatser. Det ska också bli möjligt att kompensera utsläpp med skogsbestånd.

Intäkterna från avgiften ska finansiera kostnader för klimatforskning och rådgivning till landets farmare. Enligt bondeledaren Andrew Hoggard, ordförande för Federated Farmers of New Zealand, har parterna jobbat länge för en lösning.

Federated Farmers är nöjda med den modell som nu finns på papperet. Enligt Hoggard var alternativet att stänga gårdar. Det var bättre att bönderna själva fick medverka i processen, i stället för att ställas inför ett otillfredsställande faktum.

Planen för klimatskyddet har förhandlats fram inom ramen för arbetsgruppen ”He Waka Eke Noa” med representanter för regeringen och alla viktiga intresse- och branschorganisationer med anknytning till  jordbruket.

Farmarna deltog från första början

Överenskommelsen bygger på en modell, som gör det möjligt att beräkna de gårdsvisa utsläppen av metan, kväveoxid och koldioxid. På basen av beräkningen fastställs gårdens utsläppsavgifter. Småbruk ska befrias från avgiften.

Den enskilda farmaren har möjlighet att få rabatt genom att vidta åtgärder som begränsar emissionerna, exempelvis genom gödsling, bättre djurfoder eller CO2-sänkor i vegetationen i samband med skogsbruk och liknande verksamhet.

Systemet ska göra det möjligt för farmarna att ständigt bibehålla kontrollen över gårdens emissioner. Farmaren har möjlighet att påverka emissionsnivån och korrigera den nedåt genom att förändra driften och utsläppen i positiv riktning.

Regeringen kommer nu att gå igenom alla förslag, som ännu ska prövas ingående av en oberoende klimatkommission. Det politiska beslutet om den nya jordbrukspolitiken kommer att fattas i slutet av detta år.