Dsc 0919
Redovisningsbyrån Navigator Partners köper upp Magnus Grönholms bokföringsbyrå Ingå ekonomi och förvaltning. För att få lantbruksexpertis till bolaget har man anställt Carola Wester-Sundblad som nu lämnar Aktia efter 15 år. Magnus Grönholm upplever att det blev en bra lösning för hans kunder när han nu inleder en ny karriär som vd på Västankvarn gård.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Nya vindar på
lantbruksbokföring i Ingå

Bokföringsbyrån Ingå Ekonomi och förvaltning övergår i nya händer. Bokförare Magnus Grönholm har byggt upp byrån och specialiserat sig på lantbruksbokföring, men i medlet av mars tar han över som ny vd på Västankvarn gård i Ingå. Samtidigt vill han se till att hans nuvarande kunder kommer i trygga händer. Han har bestämt sig för att sälja sin bokföringsbyrå till Navigator Partners som idag har redovisningsbyråer i Helsingfors och Kyrkslätt.

– Navigator Partners har samma filosofi som vi, alltså att känna sina kunder som sin egen ficka – trots att de är ett betydligt större företag, säger Magnus Grönholm.

– Vi har redan en tid hållit ett öga på jordbrukssektorn och nu föll alla bitar på plats, säger för sin del Jan Haglund, kundchef och styrelseordförande för Navigator Partners.

Specialist från bankvärlden

För att få in mer jordbrukskompetens har Navigator Partners anställt Carola Wester-Sundblad som sakkunnig i lantbruksfrågor och bekant för en stor del av jordbrukarna i Nyland.

Carola Wester- Sundblad jobbar för närvarande som lantbruksspecialist vid Aktia.

– Många av kunderna är antagligen bekanta också från mitt jobb på banken, säger Wester-Sundblad.

I dag har Ingå ekonomi och förvaltning en kundkrets på främst jordbrukare och företagare från Mörskom i öst till Bromarv i väst.

– Bokföringen fortsätter i övrigt med samma personal och under samma namn. Jag har lovat ställa upp som stödperson i mellanboksluts- och deklarationstider, säger Magnus Grönholm som är bekant med Wester-Sundblad sedan barnsben.

Hon ser nu fram emot att ta i tu med lantbruksekonomi från andra sidan skrivbordet. Dessutom har en hon praktisk förankring i jordbruket i och med att hon tillsammans med sin man sköter hemgården Kryckels, granne till Västankvarn gård för övrigt.

Både Wester-Sundblad och Grönholm är glada att ha fått tillfälle att pröva sina vingar så här ”i mogen ålder”.

– Då det sker generationsväxling andra gången på samma kundgård börjar man ju nog fundera om man varit med för länge, skämtar Magnus Grönholm efter 28 år på samma stol.

Samtidigt tillstår han att arbetet på bokföringsbyrån varit intressant och att många av kunderna faktiskt blivit goda vänner.

– Jag har även haft lyckan att ha en bra personal, säger Grönholm.

Trött på Skatteförvaltningen

Myntets baksida heter dessvärre Skatteförvaltningen.

– Det har på senare år blivit betydligt svårare att kommunicera med Skatteförvaltningen. Nya bristfälliga program har gjort att man drunknat i rättelseyrkanden. Behandlingstiderna för arvsskatt kan ta två år och omprövning av fastighetsskatt över ett år vilket betyder att man inte hinner rätta gamla felaktigheter innan följande års beslut ska lämnas in – vilket i sin tur leder till nya rättelser, berättar Grönholm.

Att Justitieombudsmannen gjort flera anmärkningar över Skatteförvaltningens långa behandlingstider och telefonrådgivning verkar inte ha haft nämnvärd effekt.

Navigator Partners är däremot ett företag med större muskler och fler resurser. Jan Haglund är övertygad om att också jordbrukskunderna kommer att ha nytta av den bredd företaget kan erbjuda.

– Vi har en kunskapsbas på trettio specialister inom redovisning, beskattning och juridik med mera så tillsammans utgör vi en stark aktör, säger Jan Haglund som grundade företaget år 2002.

För tillfället betjänar Navigator Partners både inhemska och internationella företag, placerare och kapitalförvaltare, fastighetsägare och privatpersoner. Ingåkontoret kommer att finnas kvar i nuvarande byggnad på Ola Westmans Allé, men med en liten uppdatering av infrastrukturen.

– Vi kommer även att introducera elektronisk bokföring samt ett bredare sortiment av tjänster, säger Haglund.

På sikt är det tänkt att kontoren i Ingå och Kyrkslätt ska fungera som en helhet.

– Vi ska se till att verksamheten får nytt liv och har möjlighet att växa, säger Haglund.

Överlåtelsen sker den sista mars.