Tema

Nya villkor för
Ålands ekoproduktion

Landskapsregeringen har nyligen slagit fast nya villkor för den ekologiska produktionen på Åland.

Lantbruksinspektör Tina Danielsson, som tidigare också jobbat som Ålands hushållningssällskaps husdjursrådgivare, berättar att man för det åländska regelverket ”ganska långt” har kopierat de finska anvisningarna eftersom båda följer samma EU-ekoförordning som trädde i kraft 2022.

Livsmedelsverket samlade redan i fjol de viktigaste förändringarna på sin hemsida, som landskapets jordbruksbyrå har länkat till via webbadressen https://www.regeringen.ax/naringsliv-foretagande/ekologisk-produktion-certifiering/ekologisk-lagstiftning.

– Inget nytt har tillkommit nu under 2023 fast det har tagit lite tid att skriva ner allt. Men det känns bra att ha åländska anvisningar att hänvisa till, säger Tina Danielsson.

Nu pågår den sista korrekturläsningen innan landskapsregeringen publicerar de nya ekovillkoren på nätet.

– Finland har ytterligare några anvisningar som vi inte har tagit på Åland eftersom det handlar om små produktionsgrenar som exempelvis foder, import och biodling.

Systemskifte kan få ekoodlare att sluta

En stor osäkerhetsfaktor för många jordbrukare är förstås den nya stödperioden som träder i kraft under våren när stödet för ekologisk vall sjunker.

Enligt gällande avtal om ekostöd måste man hålla på till sista april och i samband med stödsystemskiftet tror Tina Danielsson att det kan bli ganska många som passar på att byta. Särskilt kanske bland dem som odlat enbart ekologisk vall.

– Generellt är det säkert svårt att motivera sig att fortsätta med en dyrare och mer kravtyngd produktionsform om man inte får mera betalt för det man producerar. Men tills vidare har det i alla fall inte rullat in några stora mängder utträden, säger Tina Danielsson.