Trafik
Från och med den 1 juni trädde den nya vägtrafiklagen i kraft. Med en över 2,6 meter bred traktor eller kombination av traktor och arbetsmaskin är den högsta tillåtna körhastigheten 40 kilometer i timmen. Den här hastighetsbegränsningen tillämpas ändå inte på de fordon som används i vägunderhåll. ARKIVFOTO
Jordbruk Maskin & teknik

Nya vägtrafiklagen begränsar
jordbrukets effektivitet

Från och med den 1 juni trädde den nya vägtrafiklagen i kraft. Lagpaketet som beretts är historiskt stort och omfattar till exempel också sjötrafiken. Landsbygdens Folk sammanfattar lagens inverkan på jordbrukets fordon.

Med en över 2,6 meter bred traktor eller kombination av traktor och arbetsmaskin är den högsta tillåtna körhastigheten enligt den nya lagen 40 kilometer i timmen. Den här hastighetsbegränsningen tillämpas ändå inte på de fordon som används i vägunderhåll.

Totallängden på en fordonskombination med traktor får inte vara över 16,5 meter. Totalvikten på en fordonskombination får inte överstiga 44 ton.

Har du en egentillverkad arbetsmaskin får du bara köra 40 km/h.

Användning av säkerhetsbälte i traktor eller arbetsmaskin förutsätts då säkerhetsbältet inte hindrar arbetet. Användningen av säkerhetsbälte gäller såväl föraren som passagerare.

Växelflak räknas enligt den nya lagen som en del av fordonets last, vilket betyder att själva flaket bara få sticka ut två meter över bakre ändan av chassit.

Om en traktor, vars högsta tillåtna hastighet överstiger 50 km/h, har ett redskap kopplat som gör att traktorns bak- och bromlysen samt blinkers och reflexer inte syns bakåt, så måste också redskapet förses med motsvarande lysen och reflexer.

Ett i ETA-länderna registrerat eller ibruktaget fordon eller motordriven arbetsmaskin, vars bredd är över 2,6 meter men högst tre meter, får flyttas på väg när man flyttar det mellan två arbetsplatser, till en förvaringsplats eller i servicesyfte.

Inte en enda hänvisning till jordbruket

Jouni Ingalsuo, fältchef vid MTK Keski-Pohjanmaa, anser att en modernisering av lagen var en nödvändig åtgärd. Den förra lagen var från 1981. Lagberedningen har också till stora delar gjorts omsorgsfullt.

Han är ändå besviken på hur jordbruket och arbetsmaskiner beaktats i lagberedningen. Eller rättare sagt inte beaktats.

– I lagens förberedande arbeten finns inte en enda hänvisning till jordbruket och det är svagt, säger han.

Ingalsuo anser att lagen inte beaktar dagens jordbruk och den teknik och maskiner som används i dag. Lagen måste ge jordbruket utrymme att följa med samhällsutvecklingen som alla andra branscher.

Kostnaderna för den inre logistiken på gårdarna får inte öka ytterligare, de är redan höga i synnerhet på husdjurs- och potatisgårdar.

– Lagen borde till exempel ta i beaktande att det finns 50 km/h:s, 60 km/h:s, 65 km/h:s, 80 km/h:s traktorer. I vägtrafiklagens fjärde paragraf finns det definierat en skyldighet att vara förutseende för alla väganvändare. Den här skyldigheten kan anses onödig för över 2,6 meters fordon då med en begränsning av hastigheten till 40 km/h. Till exempel i Tyskland kan man frakta 3 meter breda jordbruksmaskiner i 80 km/h och i Sverige i 50 km/h, utan att man anser det trafikfarligt, säger han.

Just längden borde det i varje fall gå att hitta samförstånd om.

– Jag tror att alla är överens om längden. Fordonskombinationer med lastbil förlängs hela tiden, de tillåts i dag vara 34 meter, och det finns inget hinder för att fordonskombinationer med traktor också kunde vara längre än 16,5 meter.

Påkörningsolyckor vid vänstersväng?

Jouni Ingasluo påtalar också en allvarlig brist i lagen gällande allmän trafiksäkerhet och traktorer.

– Den nya lagen har inte beaktat den senaste forskningen gällande fall där bilar kör in i baken på traktorer, vid sväng till vänster. Det här är en väldigt typisk olycka med traktorer i trafiken och en som kan få allvarliga följder. I Storbritannien, USA och Sverige har det forskats i det här, säger han.

Ingalsuo hoppas på en uppdaterad version av vägtrafiklagen inom kort.

– Den här lagen har några ”gjutningsfel” som måste korrigeras. Jordbruksproduktionen behöver effektivare transporter. Det är just nu svårt att se vilka möjligheter det finns att få en ändring till stånd. Men såväl maskinentreprenörer som jordbrukare behöver det, säger han.