Vintertid
Veckans Tok

Nya tider

– Snart skall vi flytta bakåt i tiden.
– Gå bakåt i tiden! Jag får högt blodtryck när jag tänker på EU:s restaureringsförordning; täppa till diken och låta växande skogar förfalla!
– Nu lugnar vi ner oss, han pratade om att flytta till vintertid.