Jordbruk Marknad

Nya pengar för räntestöd i Ålands tilläggsbudget

Landskapsregeringen föreslår en höjning av de åländska jordbrukarnas räntestödslån med 1,2 miljoner euro. I den ordinarie budgeten för 2018 fanns bara 300.000 euro för räntestöd så totalbeloppet höjs till 1,5 miljoner euro. Den utökade fullmakten för ersättning av skördeskador föreslås i en tilläggsbudget som lagtinget börjar behandla på måndag.

Räntestödet betalas som ett fast räntestöd om maximalt 5 procent under högst 5 år, men låntagarens ränta uppgår alltid till minst 1 procent.

Dessutom förslås en fullmakt på 1 miljon euro för landskapsgarantier till lantbruksföretagare som på grund av sommarens torka drabbats av minskade intäkter och tillfälliga ekonomiska svårigheter.

Landskapsgarantierna beviljas för lån från banker och andra kreditinrättningar. Pengarna räcker till garantier för 13 lantbruksföretagare ifall de maximala garantierna beviljas. Om antalet ansökningar överskrids minskas det maximala värdet per företag och fördelas mellan samtliga ansökningar.

Mera pengar senare

Byråchef Sölve Högman vid landskapet jordbruksbyrå säger att det senare i höst kommer en ny tilläggsbudget när specialgrödorna har skördats och man har fått en bättre uppfattning om jordbrukets stödbehov.

Ålands producentförbunds vd Henry Lindström betonar att många jordbrukare på Åland har drabbats av stora förluster.

– Skadorna kan också vara ojämnt fördelade så det kan vara svårt att hitta en infallsvinkel för hur inkomstbortfall ska kompenseras. Det är i alla fall bra att det utlovas mera pengar.

Lindström hänvisar till att också regeringen Sipilä har fattat beslut om ett stödpaket för jordbruket, men att det ännu inte är helt klart hur dessa stödpengar ska fördelas.

– Enligt SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback fortsätter förhandlingarna under slutet av den här veckan, påpekar Lindström, som på onsdagen var i Helsingfors för SLC:s organisationsutskotts möte.