Mickel Nystrom
Mickel Nyström är nyvald ordförande för SLC Åboland och hoppas tillsammans med den övriga styrelsen kunna bidra med energi och optimism.
SLC

Nya ordföranden vill vara
proaktiv i beslutsfattandet

SLC Åbolands nyvalde ordförande Mickel Nyström vill föra en öppen och kontinuerlig dialog med det övriga samhället.

– SLC Åboland vill föra en öppen och pågående dialog med samhället omkring. Det här för att kunna vara proaktiva i beslutsfattandet i allmänhet och till exempel planeringsprocesser i synnerhet, säger Mickel Nyström som är nyvald ordförande för SLC Åboland.

Trots att Nyström valdes till ordförande nu så har han suttit i SLC:s Åbolands styrelse som viceordförande i ett års tid och som ordförande för Korpo lokalavdelning i flera års tid. Dessutom har han suttit i SLC:s fullmäktige. SLC Åbolands styrelse har redan träffat en del intressegrupper i regionen och man ska träffa fler. Till exempel kommunerna, NTM-centralen och miljöorganisationer.

- Vi vill att alla ska veta hur vi tänker.

Förhållandevis ung styrelse

SLC Åbolands nya styrelse har en medelålder som är närmare 40 än 60. Medelåldern bland lantbruksföretagare i Finland är 48,7 år (2017).

- Alla styrelsemedlemmar är aktiva och engagerade jordbrukare. Och vi hoppas förstås att vi kan bidra med energi och optimism i det vi sysslar med, säger han.

Nyström är 32 år gammal, agrolog (YH) till utbildningen och hemma från en växtodlingsgård på Korpo. Växtodlingen omfattar 50 hektar och har ett stort inslag av höstgrödor. Verksamheten i övrigt är mångsidig med skogsbruk, landsbygdsturism, småbåtshamn och båtförvaring. Generationsväxlingen på hemgården sker under den kommande vintern.

Viltfrågor överlag är någonting som engagerar jordbrukarna i den åboländska skärgården och som SLC Åbolands medlemmar diskuterat särskilt flitigt under det senaste året. Stammen av vitsvanshjort har vuxit rejält på många platser.

- Viltfrågor har varit rätt så högt upp på agendan den senaste tiden. Inom jordbruket och trafiken finns det vissa problem med viltskador, säger Nyström som själv är aktiv jägare och verksamhetsledare för Åbolands skärgårds jaktvårdsförening.

SLC Åboland har lämnat in två motioner till SLC:s kongress 26-27 november. Den ena handlar om vad man som medlem erhåller för sin medlemsavgift och den andra om polarisering mellan produktionsinriktningarna.

- Vi är oroade över att det finns en polarisering mellan produktionsinriktningarna inom lantbruket och vi vill att SLC ska inse läget och göra sitt bästa för att motverka det, säger Nyström.