Dsc05086
I det grova metallröret ovanför Peter Grundströms (till vänster) och Anders Mattssons huvud finns ett elektriskt filter som renar biopannans rökgaser. I den stora tanken i bakgrunden buffrar man hett vatten som tryggar Godbys och virkestorkens värmeförsörjning under flera dygn även om pannan är stoppad.
Skogsbruk

Nya biopannan värmer Godby
med barkrester från sågverket

Ålands Skogsindustrier Ab har satsat 3,5 miljoner euro på en ny biopanna som också utnyttjar bark och restprodukter som tidigare varit enbart problemavfall. Värmepannans kapacitet är 4 MW och dessutom...
Perfekt erfarenhet som ny pannskötare Biopannan och all kringutrustning har levererats av AKJ Energiteknik AB i Sverige. Åländska byggentreprenören Premont Ab har ansvarat för husbygget och markarbeten. Som bränsle använder biopannan restmaterial...
Styrs via datorn Den nya biopannan kördes igång i månadsskiftet juni-juli. Helt perfekt enligt Grundström och Mattsson eftersom sågen stod stilla i juli och det inte heller behövdes så mycket värme...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera