Jordbruk Marknad

Ny livsmedelsmarknadsnämnd
skall utvärdera marknadsföring
av livsmedel

En ny livsmedelsmarknadsnämnd har tillsatts 1.1.2023 av Centralhandelskammaren för att utvärdera marknadsföringen av livsmedel.

Nämnden tar i sina utlåtanden ställning till om marknadsföringen av ett livsmedel stämmer överens med Internationella Handelskammaren ICC:s marknadsföringsregler och Livsmedelsindustriförbundet rf:s marknadsföringsriktlinjer.

Nämnden består av oberoende experter inom livsmedelsbranschen, företagsjuridik och marknadsföring, och leds av professor Antti Aine. Företag kan vid behov be nämnden om förhandsutlåtanden för att i god tid kunna försäkra sig om att den egna marknadsföringen är regelrätt.

Även privatpersoner och myndigheter kan be om utlåtanden. Både utlåtandena och förhandsutlåtandena är rekommendationer och därmed icke-bindande. Utlåtandena publiceras på nämndens webbsidor medan förhandsutlåtandena är konfidentiella.

– Livsmedelsmarknadsnämndens utlåtanden konkretiserar och förtydligar spelreglerna för marknadsföring inom livsmedelsbranschen, berättar nämndens sekreterare Paula Paloranta.

Syftet med ICC:s regler är därmed att främja rättvisa verksamhetsmöjligheter för företag, och minska behovet av lagstiftning och myndighetsåtgärder. Livsmedelsmarknadsnämnden finansieras av Livsmedelsindustriförbundet rf.