Jordbruk SLC

Ny kontrollnämnd
för åländska ekoprodukter

Landskapsregeringen har för perioden 2021-2022 tillsatt ny kontrollnämnd för Ålands ekologiska jordbruksprodukter.

Ordförande är Sölve Högman som är chef för landskapets jordbruksbyrå med programansvariga Leila Lindström som personlig ersättare. Medlemmar är Sören Karlsson från Överängs kvarn (ersättare John Mattsson som representerar Ekologiska odlarna), Ålands fåravelsförenings ordförande Mia Söderdahl (ersättare grönsaksodlaren Nicklas Mörn) samt Madeleine Harms (med Helén Eriksson som ersättare) som representanter för Ålands Natur- och Miljö.

Sekreterare är Tina Danielsson som är lantbruksinspektör vid jordbruksbyrån.