Lpx 00089003
Stadsfamiljer som flyttar ut till landet kan känna sig störda av jordbrukande grannar med boskap och maskiner. Då råkar grannsämjan lätt i fara. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Ny fransk lag skyddar bönder
mot klagomål om råmande kor

En ny lag ska skydda franska bönder mot grannens omotiverade klagomål över oljud och lukter som uppstår som en följd av det normala arbetet på en bondgård. Problematiken har blivit vanligare i takt med att fler stadsbor flyttar ut till landet.

Många stadsfamiljer söker sig bort från stökiga franska storstäder för att njuta av lugn och ro på landet. Utflyttarna hoppas på mindre och bättre skolor för barnen och en ny livskvalitet för hela familjen.

Nyinflyttade familjer upptäcker ibland att livet på landet kanske inte helt motsvarar förväntningarna. Inte sällan gränsar tomten till ett aktivt jordbruk med bullriga traktorer och skördetröskor som larmar på i den tidiga morgonstunden.

Kor och tjurar råmar, hästar gnäggar och hundar skäller. Stundom kan den nya grannen enerveras av oljudet. I värsta fall ligger vinden så illa till att odörerna från grannens grisstall förpestar hela backen.

Då råkar grannsämjan lätt i fara. I princip borde parterna givetvis enas om en kompromiss som tillfredsställer båda parter men så är sällan fallet, om grannsämjan redan har hunnit pressas till det yttersta.

Ökande problem

De senaste åren har problemen hopat sig. Det har blivit vanligare att de nya grannarna stämmer sin grannbonde inför domstol på grund av buller eller stank. Tusentals rättegångar har redan behandlats i franska domstolar.

De många klagomålen har delvis överlastat rättsväsendet. I ett uppmärksammat fall för några år sedan dömdes en mjölkbonde att betala 100.000 euro i skadestånd till sin granne. Dessutom måste han bygga om stallet.

Det har blivit ett problem för många jordbrukare, som varken har tid eller råd att ge sig in i långvariga och dyra juridiska processer om grannsämjan. Det franska parlamentet har därför stiftat en lag som ska skydda bönder mot omotiverade stämningar.

Den franska bondeorganisationen FNSEA har fastslagit att omkring 500 fall av konfrontationer mellan bönder och missnöjda grannar har anhängiggjorts i franska domstolar.

Tuppen Maurice förblir i gott minne

Redan för två år sedan antog de franska politikerna en lag som skyddar landsbygdens ”sensoriska arv”, som det heter. I ett sådant fall väckte den franska tuppen ”Maurice” (LF 37/2019) en våg av sympati sedan en granne hade klagat över störande oljud.

Det nyaste lagförslaget har lagts fram av parlamentsledamoten Nicole Le Peih, som själv härstammar från landsbygden. Förslaget vann stöd hos president Emmanuel Macrons centralregering och antogs av parlamentet med 78 röster mot 12 röster.

Den nya lagen signalerar att nykomlingar som flyttar in i en lantlig omgivning får det svårare att dra bönder inför rätta på grund av galande tuppar, råmande kor och luktande grisar. Bönder som utför traditionella och legitima sysslor ska lämnas i fred.

Men ännu är slaget inte vunnet. Lagförslaget ska ännu passera senaten. Förslaget har också sina motståndare. Miljöaktivisten Claire Desmares har betecknat texten som absurd och populistisk. Men vad kan man vänta sig mer av agrarlobbyn, lyder hennes kritik.