Jordbruk Livet på landet

Ny förening främjar
Finlands svenska matkultur

På lördagen grundades Finlands Svenska Måltidsakademi rf – en förening som har till uppgift att främja, visa fram och berätta om Finlands svenska matkulturs ideal och värderingar, historiska traditioner, samtida tillämpningar av matkulturarvet, och även ta fram idéer om nyskapade innovationer som är förankrade i traditionen.

Vid föreningens konstituerande möte, som på grund av coronasituationen hölls som videomöte, godkändes stadgarna och föreningens styrelse valdes. Max Schulman valdes till ordförande för den nygrundade föreningen.

– Finlands Svenska Måltidsakademi kommer att ägna sig åt en djupdykning i Finlands svenska matkultur i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv, förklarar Max Schulman. Akademin ska sprida kännedom om matkulturarvet och vara en mötesplattform för alla dem som vill mötas inom akademins ämnen, både på ett seriöst sätt och under mer lättsamma former. Det är fråga om allt från värdiga föreläsningar till kulörta pappershattar med samvaron kring måltiden som en röd tråd.

I matkulturarvet i de svenska språkområdena i Finland ingår enligt föreningen synen på maträtter, drycker och måltider i både hemmen, på restaurang och i de offentliga köken samt även synen på odling av råvaror, fångst och fiske samt beredning av livsmedel.

– Den viktigaste saken för akademin är förstås att stimulera till verkliga måltider – ätande och drickande – inte minst på akademins öppna festdagar, säger Richard Tellström, docent och verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Tellström har även fungerat som mentor för den nya akademin.

Akademin kommer att verka för att särskilt barn och unga får kunskap om Finlands svenska matkultur. Akademin kommer även att samverka med andra mat- och måltidsfrämjande organisationer och kunskapsnätverk.

De geografiska områdena för Finlands svenska matkultur omfattar framförallt Nyland, Åboland, Österbotten och Ålands matkultur men också finlandssvenskar och deras matkultur på andra platser.

Föreningens organisation

Sedan vintern 2019 har ett nätverk av personer intresserade av mat och måltider samlats, diskuterat och förberett grundandet av en förening för att främja matkultur i de svenska delarna av Finland.

Finlands Svenska Måltidsakademi består av arbetande ledamöter som kommer att arbeta inom akademins ämnesutskott. En gång om året samlas akademin för en årshögtid med en publik måltid samt program. Styrelsen hoppas att den första årshögtiden kan samla vänner av Finlands svenska matkultur i höst.

Föreningens ordinarie möten är höstmötet och vårmötet.

På föreningens konstituerande möte den 28 mars 2020 valdes följande ordinarie styrelsemedlemmar:

- Ordförande Max Schulman

- Vice ordförande Mia Wikström

- Sekreterare Christian Tikkanen

- Kassör Jonas Harald

- Extra arbetande styrelseledamöter: Yrsa Lindqvist, Michael Björklund och Tara Junker

- Landskapsombud, Nyland Elisabeth Eriksson

- Landskapsombud, Åboland Peter af Björksten

- Landskapsombud, Åland Lena Brenner

- Landskapsombud, Österbotten Kirsi Salomaa