Tritom Kaaviokuva V1
Tritom vill föra samman olika dataflöden inom jordbrukssektorn. Tjänsten tas i bruk nästa år.
Jordbruk Maskin & teknik

Ny datatjänst vill sammanföra all information inom jordbruksbranschen

Förra veckan presenterades en ny datatjänst som vill optimera jordbrukssektorn. I en nära framtid skall alla maskiner, tjänster, företag och aktörer kommunicera med varandra.

Förra veckan presenterade det nygrundade finska företaget DataSpace Europe Oy sin nya dataförmedlingstjänst Tritom. Finansiärerna bakom DataSpace Europe är Klimatfonden, MTK, Cinia Oy, JSK Kiinteistöt Oy och Tikura Ventures Oy.

Företaget talar om att revolutionera dataanvändningen inom jordbruks- och livsmedelsbranschen genom att sammankoppla information och system som tidigare varit fristående. Produktchef Jyrki Hyyrönmäki berättade under informationstillfället hur tjänsten kunde förändra dagssituationen. 

– Hur skulle samhället se ut om de problem vi har med dataförmedling kunde nedmonteras, och data skulle kunna användas på ett mycket mera omfattande sätt i samhället. Hur mycket av det som nu går till spillo skulle vi inte kunna ta till vara och därmed göra det finska samhället konkurrenskraftigare?

Hur fungerar datatjänsten? 

Tritom är en informationsled som skall underlätta vardagen och optimera verksamheten för jordbruksproducenter, handeln, myndigheter och andra företag och organisationer inom branschen. De olika tjänsteleverantörerna som tar del i tjänsten bildar ett ”ekosystem” av datakommunikation som skall leda till en effektivering av förvaltning och produktion.

I klarspråk innebär detta om att exempelvis såmaskiner och traktorer kunde kopplas upp i datarymden, likaså övriga arbetsmaskiner och mjölkningsrobotar. Beräkning av gödslingsbehov, kolbalanser, skördemängder eller väderprognoser skulle kunna göras med data som finns tillgänglig inom en tjänst. Handelns information om kundbeteende och konsumtion skulle bli tillgänglig och leda till optimering av produktionen på gårdarna. 

– Tritom förändrar förfarandet inom livsmedelsbranschen. Tjänsten möjliggör exempelvis bestyrkande av en viss produktförpacknings ursprung eller beräkning av koldioxidavtryck. Man behöver inte längre uppskatta avtrycket eller räkna ut branschens medelvärde, utan vi talar om exakt data, berättade verkställande direktör Kari Järvinen.

Hyyrönmäki poängterade också att tjänsten bygger på datasuveränitet och att exempelvis affärshemligheter förblir skyddade.

- Tritom sparar ingen data, utan fungerar endast som förmedlare. Här finns ingen integreringshake, utan tjänsten är tekniskt byggt så att vi inte kan se våra kunders data.

Revolutionerande datarymd

Trots att det ännu inte verkar helt entydigt hur tjänsten fungerar i praktiken är idén alltså att den data som finns inom jordbruket och tillhörande industrier skall göras gemensam. Flödet mellan gård, mejeri, slakteri, bageri, logistikföretag, handel och restauranger skall öppnas upp. De digitala system som idag ännu inte kommunicerar med varandra skall förenas genom att sammanbinda olika dataflöden.

Enligt Hyyrönmäki reflekteras företagets innovativa grepp redan i datatjänstens namn Tritom som härletts ur både vetenskap och myt. Här sammanstrålar begreppet ”atom” i bemärkelsen minsta datapartikel med Neptunus måne Triton och budbäraren Triton ur den grekiska mytologin. 

- När en gång ”atom” och två gånger ”Triton” kolliderade fick vi…Tritom, förklarar Hyyrönmäki.

Huruvida datarymden blir en framgång klarnar då tjänsten öppnas för de första kunderna i början av nästa års odlingssäsong.