Matare1
Med GrainSense kan användaren göra analyser av spannmålen. Analysen görs med infraröd spektroskopi och mäter bland annat halten av protein, fukt, stärkelse och olja.
Maskin & teknik

Ny apparat analyserar
effektivt spannmålen

En av innovationerna på Agromek i Danmark är en ny metod för att digitalt göra olika analyser av spannmål. GrainSense baseras på infraröd spektroskopi och tekniken är utvecklad i Finland.

Företaget GrainSense medverkade i Agromek och visade upp sin nya produkt. Den ena som väckte uppmärksamhet på mässan var en portabel apparat för att analysera prover av spannmål. På några sekunder genom att placera några gram av spannmålen i apparaten analyseras proverna med infraröd spektroskopi.

Teknologin är inte ny, men nyheten är apparaten som är portabel. Med ett knapptryck kan användaren snabbt analysera protein, fukt, stärkelse och innehåll av olja.

– Lösningen gör att jordbrukaren snabbt kan få viktig information och effektivt göra olika typer av analyser. Det gör att användaren kan försäkra sig om att varje skörd passar för rätt syften. GrainSense bidrar därmed till en bättre ekonomi, säger en försäljare på GrainSense.

Matare4
Systemet GrainSense kan också installeras i en spannmålssilo. Användaren kan göra flera olika analyser och får all nödvändig info digitalt.

Utöver det visade man också upp ett liknande system som installeras i spannmålssilon. Proverna analyseras enligt samma metod och nödvändig information förmedlas digitalt.

– All data kan sparas i ett moln som så att användaren kan fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt och får mycket information om olika skördar, säger försäljaren.

Huruvida mindre finska spannmålsodlare har nytta av den här typen av teknik återstår att se. De flesta odlare för in prover till uppköparna eller laboratorier om fler resultat behövs. Det som intresserar odlarna är främst fuktprocenten och att partierna inte innehåller mögel.

Däremot för uppköpare av protein, som till exempel husdjursgårdar, kan det vara fördelaktigt att ha insyn i spannmålens proteinmängd. Den portabla apparaten är också dyr och går lös på minst 4.000 euro.