Jordbruk EU Marknad

Ny aktör röjer upp inom Danmarks grisavel

Danmark har fått en ny aktör inom grisaveln. 25 företag inom Danmarks grisavel har grundat ett eget avelsprogram under namnet Danish Genetics. Samtidigt lämnar företagen Landbrug & Fødevarers förnyade DanAvl-system.

L&F hade tidigare sagt upp alla medlemmar i DanAvl-systemet för att teckna helt nya kontrakt för en omställning från DanAvl till DanBred med en högre profil. En del av företagen upplevde omställningen som ett ensidigt diktat.

Som en konsekvens har utbrytarna grundat en separat avelsorganisation med namnet Danish Genetics. I organisationen medverkar också det skotska forskningsinstitutet Roslin Technologies, som forskar i raser med nya egenskaper.

Enligt egen utsago vill Danish Genetics trygga den fria konkurrensen inom utveckling och marknadsföring av dansk svingenetik. Styrelseordförande är Mads Kring från Avlscenter Rønshauge.

I ett pressmeddelande skriver Danish Genetics att alla dess partnerföretag har en gedigen erfarenhet av försäljning och marknadsföring av avelsdjur och genetik till mer än 40 länder. Målet är en årlig omsättning av 200 miljoner euro.

Mot bakgrunden av den omfattande genetiska volymen, djurens utomordentliga hälsotillstånd och goda avelsdjur utlovar Danish Genetics ett avelsprogram i världsklass. Samarbetet med Roslin ska garantera den bästa tillgängliga forskningsnivån.