Biogas3 Mar23 Ct
Niclas Sjöskog invigde den nya tankstationen för biogas i Edsevö i Pedersöre i tisdags. Han har kört på biogas sedan 2016 och välkomnar att han nu kan tanka också i sin egen hemkommun. Det känns bra att använda ett bränsle som är förnybart och producerat huvudsakligen av sväm från svingårdar i mitt eget landskap, säger han.
Jordbruk

Nu kan man tanka
biogas också i Pedersöre

Vasa, Korsholm, Vörå, Jeppo, Jakobstad, Storkyro – och nu även i Pedersöre. Nätverket av tankstationer för biogas breder ut sig. I tisdags invigdes den senaste i raden i Edsevö. Det här är otroligt positivt, säger Niclas Sjöskog som haft gasbil sedan 2016.

Möjligheterna att köra på inhemsk och förnybar biogas förbättras kontinuerligt i Österbotten. I tisdags invigdes den sjunde tankstationen av biogas i Edsevö i Pedersöre. En som var på plats när den nya tankstationen invigdes var Niclas Sjöskog.

Han köpte sin första biogasbil 2016 och i december köpte han en till, en bensinbil som konverterades till gas. 

– Jag har mycket goda erfarenheter av att köra på biogas. När jag köpte min första gasbil var det en utmaning att tanka och alternativet var Jeppo eller Stormossen i Korsholm. Men nu finns många alternativ och att äntligen kunna tanka i min hemkommun känns otroligt bra, säger Sjöskog.

Antalet gasbilar ökar. Det är något som han märker av.

– Förr när jag tankade stod jag ofta helt ensam vid tankstationen. Men nu är det nästan alltid någon som är före mig eller kommer efter. Det visar på att antalet gasbilar ökar.

Enligt Sjöskog har biogasbilar hamnat i skymundan av elbilar. Det beror på att EU har förbjudit tillverkningen av förbränningsmotorer 2035. Det drar politiskt undan mattan för biogasbilar som har förbränningsmotor. Han är dock övertygad om att det beslutet kommer att dras tillbaka.

– Om förbränningsmotorn förbjuds tar det bort möjligheterna inte bara för biogas utan också andra bränsleformer som väte och ammoniak. Det är i praktiken omöjligt att alla ska köra på el och tekniken för alternativ för förbränningsmotorer har också gått framåt mycket. Bland annat Wärtsilä har utvecklat mångbränslemotorer som kan använda ammoniak, biogas, väte och diesel så el är inte det enda alternativet, säger han.

Givande med lokalt bränsle

Sjöskog anser att det bästa med biogas är att det är ett inhemskt, eller till och med som här, ett lokalt alternativ.

– Det känns bra att använda ett bränsle som är förnybart och producerat huvudsakligen av sväm från svingårdar i mitt eget landskap. Pengarna stannar i regionen i stället för att hamna i Ryssland eller Saudiarabien.

Att köra på ett lokalt bränsle betyder mycket för honom. Men samtidigt finns också andra ekonomiska aspekter som låg som grund för beslutet att gå in för biogasbilar. Det blir betydligt billigare att köra.

– Det är ekonomiskt vettigare att köra på biogas än på bensin. När jag kör på bensin med min Toyota, som jag köpte i december och konverterade, drar den cirka 8 liter på 100 kilometer. När jag kör på gas går det 4,7-4,8 kilo gas per 100 kilometer. Med dagens priser blir det hälften billigare att köra på biogas som kostar kring 1,55-1,70 euro per kilo.

Han är övertygad om att det kommer att byggas fler tankstationer i Österbotten och de kringliggande landskapen. När tankningsmöjligheterna ökar blir det också intressantare för konsumenterna. Att det är ett billigt alternativ tror Sjöskog också kommer locka nya ägare av biogasbilar.

– Gasbilen är i dag ett seriöst alternativ till andra och jag är övertygad om att det kommer att byggas fler tankstationer. Just nu är Karleby en vit fläck och där vore det viktigt att få en. Jag tror också att biogas blir ett alternativ för tyngre trafik som mindre lastbilar.

Biogas2 Mar23 Ct
Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors konstaterade i sitt invigningstal att utvecklingen inom biogas har varit snabb. Och att det är bra att det nu finns en tankstation för biogas även i den här kommunen.

Stora planer på gång

Företaget som byggt stationen är PK-Biogas Ab Oy, som ägs av Pedersöre Värme och Kronoby Energiandelslag. Tankstationen är bara en del av något som kan bli ett betydligt större projekt som omfattar bland annat egen biogasanläggning, produktion av el, LNG-mottagning.

– Vi fortsätter driva den helheten, men hittills har staten beviljat stöd enbart för biogasanläggningen, inte för de övriga. Men vi arbetar vidare med våra planer som är lång fortskridna, säger Stefan Högnabba, vd för PK Biogas och Kronoby Energiandelslag.

Tankstationen förverkligades också i samband med byggandet av en mottagning för gas som finns på samma plats i Edsevö. Mottagningen tar emot gas, som levereras av Jeppo Biogas Ab, och sänker trycket och förser industriområdet i Kållby och Bennäs med biogas genom ett rörsystem.

– Industrin har ett stort behov av biogas och vi stod inför olika lösningar och kom fram till att det blir bäst med en mottagningsstation. I samband med att den stod klar i höstas i fjol beslöt vi också att bygga en tankstation, berättar Högnabba.

Tankstationen är hittills den kostnadsmässigt dyraste delen av projektet hittills.

– Om vi lyckas med stödförhandlingarna ligger investeringsbudgeten för de övriga objekten totalt på 12 miljoner euro. Vi fortsätter arbetet och tar senare ställning till om helheten kan förverkligas i framtiden eller inte. Det känns bra att vara så här långt, säger han.