Miljo9 Apr24 Ct
En bidragande orsak till att många områden som tidigare uppfyllde stödvillkoren inte längre gör det, är att omfattande fältinventeringar gjorts. Preciserade anvisningar och tolkningar underkände många tidigare arealer som gjort det. Meiju Tikkanen, gruppchef i miljögruppen på landsbygdsenheten vid NTM-centralen i Österbotten, förstår att många är frustrerade över situationen.
Tema

NTM-centralen förstår
frustrationen på fältet

Preciserade anvisningar och tolkningar. Fler inventeringar av arealer som tidigare ansetts stödbara. Det är några orsaker till att många jordbrukare, som ingått miljöavtal för att sköta vårdbiotoper, nu blir utan...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera