Nyl Bon Nsl 1
NSL:s styrelseordförande Mikael Jern sammanfattade odlingssäsongen och tog även upp CAP27 i sitt inledningsanförande på Nyländsk Bondedag.
Jordbruk

NSL utvecklar verksamheten
och premierade sina trotjänare

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps årsmöte inleddes med ett öppningsanförande av ordförande Mikael Jern där han sammanfattade odlingssäsongen och läget med lantbruksrådgivningen och specifikt NSL just nu.

– I år var det vädret som bjöd på de största negativa överraskningarna. Och så fick vi ta itu med en ny stödperiod, vilket ju inneburit en hel del huvudbry. Men knappast hade väl någon tänkt att det skulle bli enkelt med det nya stödsystemet, säger Mikael Jern.

Jern fortsätter med att fokusera på vädret.

– Först hade vi en utdragen och svår försommartorka. Och sen kom det regn. Speciellt besvärliga var regnen i västra Nyland, men nog fick ni väl så det räckte också i öster. Det såg ut att bli svårt med skörden, men det allra mesta gick att få skördat, trots att kvaliteten blev lidande för många spannmålspartier och skördenivån inte heller var något att hurra för. DON-toxiner förekommer nu igen i vissa partier, inte lika mycket som 2017, men det förekommer. Och sen har de stora nederbördsmängderna under hösten påverkat höstgrödorna och höstbearbetningen. För de som odlar vall var problemen liknande som för spannmålen, för torrt på våren och för vått på hösten, säger han.

Jern tar också upp de låga produktpriserna.

– Inom ekosektorn märks det speciellt av genom att prisskillnaden till konventionell spannmål har minskat rejält. Suget efter ekoprodukter har minskat tydligt.

El, brännolja och handelsgödsel har trots allt blivit billigare.

– Men att köpa gödsel i somras var ungefär som att försöka få tag på en biljett till en utsåld rockkonsert på Olympiastadion. Gödselmarknaden har fungerat dåligt. Den var under sommaren och hösten bara öppen under korta perioder, säger Jern.

Rådgivning i tiden

För lantbruksrådgivningen inom ProAgria-sfären är implementeringen av CAP27-reformen den absolut största frågan för tillfället.

Det nya stödprogrammet har upplevts som komplicerat av många odlare. Reglerna var länge oklara och det kom dessutom nya tillämpningar av reglerna under nästan hela växtperioden.

– Och mer är på kommande, till exempel växtföljdskraven slår ut på riktigt först nästa år. Att höstanmälan flyttades till januari ställer också till det för rådgivningen. I början av året är det andra uppgifter rådgivarna brukar hålla på med. Det nya CAP-programmet har gett rekordmycket arbete för rådgivningen, vilket medfört rikligt med övertid för flera av NSL:s rådgivare. Det är ju visserligen bra att det finns efterfrågan på rådgivarnas tjänster, men det skulle ändå kännas bättre om rådgivarna skulle få sätta sin tid på annat än att ge råd kring de byråkratiska ramverken.

Under våren körde Råd 2030 rådgivningsprogrammet igång under våren och det omfattar betydligt mer områden än tidigare.

– Programmet var också försenat och är betydligt mer byråkratiskt ur rådgivarens synvinkel än tidigare. Men det drabbar främst rådgivningen, inte odlarna själva. Systemet har utnyttjats mer än det tidigare Råd 2020-programmet, vilket förstås är positivt, säger Jern.

NSL utvecklar verksamheten

I övrigt kan konstateras att NSL satsar på framtiden.

– Vi utvecklar verksamheten, vi avvecklar inte. I år har vi invigt ett nytt kontor i centrala Borgå. Med möjlighet att parkera nära till rentav. Så nu har vi tre fasta verksamhetspunkter spridda över hela Nyland: Västankvarn i väst, centralkansliet i Helsingfors och kansliet i Borgå, säger Jern.

På försöksgården på Västankvarn i Ingå satsar man på ny teknik. I år har det köpts och tagits i bruk en traktor för automatstyrning och på hösten levererades en ny försöksrutesåmaskin som använts i provbruk, men som tas i full användning nästa vår.

Syftet med investeringarna är att effektivera försöksverksamheten och så innebär det också en positiv utveckling för arbetarskyddet.

Nyl Bon Nsl 2
Finska Hushållningssällskapets medalj för samhälleliga tjänster tilldelades NSL:s tidigare styrelseordförande och Borgå lantmannagilles mångårige ordförande Erik Oljemark. Oljemark sade att det varit enkelt att engagera sig samhälleligt i och med att han alltid haft sin frus helhjärtade stöd för sina engagemang.

Äras de som äras bör

I de stadgeenliga förhandlingarna på mötet framkom inget speciellt. Gällande personvalen så ersätts Rabbe Fagerström i styrelsen av Henrik Kevin.

Borgå Lantmannagille erhöll vandringspriset för aktivet gille, de har nyss fyllt 120 år. Brännbollstad gård i Ingå, Kristian och Kerstin Westerholm, erhöll bokföringspriset för 10 år inom lönsamhetsbokföringen.

Finska Hushållningssällskapets medalj för 20 års lång och trogen tjänst tilldelades NSL:s husdjursrådgivare Bodil Lindqvist. Finska Hushållningssällskapets medalj för samhälleliga tjänster tilldelades NSL:s tidigare styrelseordförande (2013-2022) och Borgå lantmannagilles mångårige ordförande (1991-) Erik Oljemark.

Mera om Erik Oljemark och hans livsgärning kommer i LF i december.

Läs också: SLC Nylands Thomas Antas: Jord- och skogsbrukarna kan inte ensamma stå för kostnaderna för biologisk mångfald