Img 2936
Agrologstuderandena vid Yrkeshögskolan Novia framför högskolan i Raseborg. På bilden också lektorerna Paul Riesinger (med termos) och Lars Fridefors.
Tema

Novia ser framåt med
traditionella utbildningar

Det har varit en speciell tid vid Yrkeshögskolan Novia i Raseborg, precis som vid många andra högskolor under pandemin.

– Visst har det varit en utmanande tid. Möjligheterna till distansstudier har ökat märkbart, men då vi har närstudier försöker vi vara ute och bekanta oss med objekt eller saker som kräver närvaro, säger Johnny Sved, utbildningsledare för bioekonomin.

Sved hoppas givetvis på ett stort intresse för Novias examensinriktade studieplatser. Den gemensamma ansökan för de så kallade ungdomsutbildningarna inleds 16.3 kl.8 och pågår till 30.3 kl.15. Utbildningen i bioekonomin har 34 studieplatser i Raseborg och sedan då inritningen lantbruk eller skogsbruk.

Under åren 2018-2019 var intresset för skogsbruksutbildningen svagt, medan det varit högre åren 2020-2021. På lantbrukssidan har intresset också fluktuerat under åren, men trenderna har kanske inte varit lika tydliga där.

En större trend är ändå strukturrationaliseringen som gör att gårdarna blir färre, men trots det så behövs det inte färre experter utan flera.

– Jordbruken har professionaliserats så det finns en slags paradox här. Men behovet av högskoleutbildade finns, det är full sysselsättning för alla som tar examen härifrån, säger Sved.

Fridefors 4561
Lars Fridefors är läroplansarsvarig för lantbruk vid Yrkeshögskolan Novia och ser fram emot mera normala studier efter coronapandemin. I synnerhet för de som är i början av sina studier är närvaron och den sociala samvaron viktig. ARKIVFOTO

Ny läroplan för bioekonomin

Lars Fridefors, läroplansarsvarig för lantbruk vid Novia, berättar att man från och med hösten 2022 tar i bruk en ny läroplan, såväl för agrologer (YH) som för skogsbruksingenjörer (YH).

– Den nya läroplanen ska möta framtidens behov för agrologerna. Växtodling, djurhållning, ekonomi, teknik och skog är ändå fortfarande grundpelarna i agrologutbildningen, säger han.

Fridefors påminner också om den goda Skuffisandan.

– Sammanhållningen inom Skuffis har alltid varit speciell och utgjort ett kitt mellan de studerande.

Johnny Sved berättar att de globala hållbarhetsmålen också beaktas i läroplanen.

– I den nya läroplanen kommer de skogsbrukskurser som agrologstuderandena har att samläsas med skogsbruk. De nya läroplanerna beaktar också FN:s globala hållbarhetsmål, avslutar Sved.

För mer information om Novia: http://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud
För mer information om Gemensam ansökan 2022: opintopolku.fi/konfo/sv/