Fridefors 4568
Lars Fridefors, läroplansansvarig lektor inom Bioekonomi, Lantbruksnäringarna i Yrkeshögskolan Novia. FOTO: Marie Eriksson Photography
Jordbruk

Novia arrangerar
en ny driftsledarutbildning

Yrkeshögskolan Novia i Raseborg arrangerar, i aktivt samarbete med näringslivskontakter i branschen och med understöd av utvecklingsprojektet Pro Bioekonomi 2.0, en ny driftsledarutbildning på engelska – ”Farm Management”.

Driftsledarutbildningen genomförs som en fortbildningsutbildning till stöd för kontinuerligt lärande från början av november år 2021 till början av maj år 2022.

Studiehelheten består av tre olika fristående kurser om vardera fem studiepoäng.

Bakgrunden till den aktuella driftsledarutbildningen är att det på fältet finns ett uttalat behov av fortbildning och kompetenshöjning gällande bland annat arbetsledning, ekonomiförvaltning, arbets- och produktionssäkerhet.

Välmående och social hållbarhet

Dessutom innebär det utökade behovet av att anställa personal från andra länder nya utmaningar gällande arbetsledning i en multikulturell arbetsmiljö. Betydelsen av språkkunskaper, interkulturell kommunikation och förståelse för anställda med internationell bakgrund ökar.

I framtiden blir personalens välmående och den sociala hållbarheten i företagen sannolikt allt viktigare konkurrensfaktorer. Hela tiden utgör en god kännedom om arbetssäkerhet och finländsk arbetslagstiftning liksom bland annat biosäkerhet centrala kompetenser hos de anställda i branschföretagen.

Den nya driftsledarutbildningen riktar sig till personer i förmansställning i landsbygdsföretag, men samtidigt även till alla intresserade.

Utbildningen innebär en intressant möjlighet att få träffa och växelverka med aktiva drifts- och företagsledare samt med andra ledande experter inom området. Detta kan i praktiken utgöra ett mycket värdefullt stöd i den egna personliga inlärnings- och utvecklingsprocessen.

Närstudieträffar och Teamsmöten

Driftsledningskurserna genomförs till stor del på distans och stöds av interaktiva Teamsmöten. Dessutom arrangeras regionala närstudieträffar och studiebesök runt om i hela Svenskfinland. Den första regionala närstudieträffen arrangeras på Åland fredagen den 19.11 med start i Landsbygdscentrum i Jomala.

Bland andra VD för Ålands Hushållningssällskap Magnus Stark medverkar i programmet. Därefter genomförs några lokala studiebesök på fasta Åland.

En intressant utgångspunkt är att det årligen finns cirka 450 säsongsanställda inom landsbygdsföretagen på Åland. Bland andra lokala frukt- och grönsaksproducenter, men även vissa husdjursföretag, förädlingsindustrin och den regionala rådgivningen har anställningsbehov med koppling till den aktuella driftsledningsutbildningen.

Den andra regionala närstudieträffen arrangeras i Åboland på Kimitoön fredagen den 10.12. Närstudieträffen inleds vid Axxells enhet i Brusaby där enhetschef Tomas Björkroth informerar utgående från skoljordbrukets perspektiv. Efter lunch i Brusaby genomförs lokala studiebesök, som inriktas mot de regionala särdragen i landsbygdsföretagen i Åbolands skärgård.

Närstudieträffar i Österbotten och Nyland

Under vintern och våren 2022 blir det aktuellt med nya regionala närstudieträffar i Österbotten i vilka såväl Yrkesakademin i Österbotten i Gamla Vasa som Optima Lannäslund i Jakobstad aktivt medverkar.

Enhetschef Anders Grannas vid Yrkesakademin har tillsammans med bland andra Henrik Ingo stor erfarenhet av ledarutbildning. Vid Optima Lannäslund finns ett meriterat team gällande driftsledarutbildning i andra stadiet med bland andra Maria Wirtanen, som har lovat att medverka i programmet. Även i Österbotten blir det ett flertal lokala studiebesök, bland annat utgående från växthusföretag och olika husdjursgårdar.

Under vårvintern år 2022 blir det även aktuellt med regionala närstudieträffar i såväl östra som västra Nyland, bland annat utgående från Novias campus i Raseborg och regionalt inriktade studiebesök.

Parallellt medverkar även bland andra SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback och Kristel Nybondas från Landsbygdens Arbetsgivareförbund (LAF) i driftsledningsutbildningen, liksom bland flera andra personer, även yrkeshögskoleagrologerna Andreas Johansson och Christer Jägerskiöld från gårdar i Åboland.

Lars Fridefors
lars.fridefors@novia.fi

Studiehelheten består av tre olika fristående kurser om vardera fem studiepoäng/ECTS:

1. ”The Farm Manager´s Practical Leadership”, som pågår den 3.11-15.12.2021. Anmälan är öppen via öppna yrkeshögskolan www.novia.fi till och med den 31.10.
2. ”The Farm Manager´s Intercultural Communication”, som pågår den 12.1-8.3.2022. Anmälan är öppen via öppna yrkeshögskolan www.novia.fi till och med den 7.1.2022.
3. ”The Farm Manager´s Guide to Risk and Safety”, som pågår den 2.3-4.5.2022. Anmälan är öppen via öppna yrkeshögskolan www.novia.fi till och med den 23.2.2022.
Lektor Lars Fridefors vid Yrkehögskolan Novia i Raseborg, svarar gärna på frågor gällande den nya driftsledningsutbildningen per e-post lars.fridefors@novia.fi eller tel. 044-7623730.
Mer information hittar du här.