Landsbygdsnäringar Livet på landet

Norrback:
Viktig tilläggsfinansiering
till fisket och 4H

Finansutskottet har godkänt sitt betänkande om nästa års statsbudget. Samtidigt har utskottet bestämt om fördelningen av de så kallade julklappspengarna, en extra budgetpott på cirka 40 miljoner euro som riktas till olika ändamål som anses viktiga.

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) är nöjd över att yrkesfiskarna får ett tilläggsanslag på 100.000 euro. Fiskarna är den viktigaste yrkesgruppen för att trygga tillgången på det inhemska fisket till konsumenterna.

– Extra anslaget löser inte fiskarnas lönsamhetsproblem, men är en viktig markering om att fiskarna som yrkeskategori uppskattas och att arbetet värdesätts. Yrkesfiskarna behöver allt stöd de kan få för att vi också i framtiden ska kunna erbjuda konsumenterna inhemska fiskprodukter, säger Norrback.

4H beviljas 300.000 euro i tilläggsfinansiering av riksdagens finansutskott.

– Satsningarna på 4H är samtidigt en satsning på de unga och deras kunskaper inom företagandet och i arbetslivet. Satsningar på verksamhet som denna är viktiga satsningar på framtiden. Verksamheten är speciellt viktig i tider då utanförskap och ensamhet blivit allt vanligare bland unga.

Tilläggsfinansiering till vägar

Riksdagens finansutskott har också beviljat anslag till vägunderhåll. Norrback gläds över de beviljade projekten som möjliggör asfaltering av vägar i Österbotten.

– Vi har flera vägar i Österbotten där behovet av asfaltering är stort. Reparationsskulden kräver omfattande åtgärder. Glädjande nog kan vi med hjälp av finansieringen förbättra några vägar som varit i ytterst dåligt skick.

Bland vägarna som nu får anslag kan nämnas Vassorvägen i Korsholm och planering av planskilda korsningen i Ytterjeppo Nykarleby. I Sydösterbotten kan man speciellt glädja sig över att Perusvägen i Kristinestad får ett anslag på 280.000 euro, och Blaxsnäsvägen i Närpes 160.000 euro. Perusvägen är viktig för området och har en betydelsefull roll för näringslivets utveckling i området.

Flera viktiga trafikprojekt i Nyland och Egentliga Finland får också tilläggsanslag. I Lappträsk kommer Hindersbyvägens beläggning att repareras och i Västnyland förlängs den belysta sträckan på stamväg 51.

Även i Egentliga Finland riktas anslag till bl.a. Mjösundsvägens förbättring i Kimito.