Jordbruk EU Marknad

Norge importerar 30.000 rundbalar från Island

Norska Felleskjøpet samt mejerikoncernen Tine och den bondeägda slakterikoncernen Nortura har gemensamt gått in för att importera 30.000 rundbalar med grovfoder från Island till de norska bönderna.

Hur transporten ska gå till i praktiken samt priser, beställnings- och leveransvillkor lär ännu vara under beredning. Enligt uppgifter som kommit till LF:s kännedom torde gårdspriset på Island röra sig mellan 50 och 80 euro per bal beroende på vikt, kvalitet och torrsubstans samt avstånd till exporthamn.

Importen till Norge från Island väckte positiv uppmärksamhet på de nordiska bondeorganisationernas centralråds presidiemöte i Århus, Danmark förra veckan. Island har haft tre goda odlingsår efter varandra, så det torde finnas ett utbud.

Bland orsakerna till att norrmännen har stannat för Island är även landets goda status, vad gäller hälsa och hygien. Risken för att smitta skulle sprida sig med importen är minimal. Den norska livsmedelssäkerhetsmyndigheten Mattilsynet har uppskattat risken med importen som mycket låg, det vill säga på samma nivå som import från Sverige eller Finland.

Balarna skeppas till vissa utvalda hamnar enligt Mattilsynets regler. Det är även möjligt att det blir nödvändigt att packa om några av balarna.

De 30.000 rundbalarna lär dock inte tillnärmelsevis fylla behovet, det finns i dagens läge enligt uppgift ett norskt nettounderskott på betydligt mer än 100.000 balar.

Kostnadsgaranti för halm

Felleskjøpet har dessutom beslutat att införa en kostnadsgaranti för jordbrukare som bärgar halm till husdjursgårdarna.

Bland motiveringarna är att halmen som djurfoder tillsammans med ökade tillskott av kraftfoder är bland de viktigaste lösningarna på utfodring i den situation där djurbesättningarna nu befinner sig.

Kostnadsgarantin baserar sig på kostnaderna för balning och förpackning av halmen och beräknas till 50 norska øre per kilo, cirka 5 cent.