Jordbruk EU

Nordiska försöksringarna träffades i Finland

De nordiska försöksringarna träffades för två veckor sedan i Finland. Den tre dagar långa sommarexkursionen inleddes med gemensamt program på Gustavelund i Tusby varefter en del av deltagarna hade program med Sydvästra skördekontrollföreningen och andra med Östra Nylands skördekontrollförening.

Börje Wikner från Kyrkslätt, ordförande för arbetsgruppen som arrangerar exkursionen, välkomnade de skånska deltagarna till Finland. I Sverige är det numera enbart försöksringen i Skåne som bedriver verksamhet. Föreningen har 600 medlemmar och Lars Håkansson är dess ordförande.

– Samarbetet mellan vår förening och de två föreningarna på den finländska sydkusten har pågått i 50-60 år. Det är mycket intressant med det här utbytet och vi lär oss av varandra. Det här med lantbruk har inte enbart med ekonomi att göra, lantbruk är familjeföretag, säger han.

Lars Håkansson säger att det också i Skåne varit mycket torrt det här året.

– Vi tror att vi kommer att få en halverad skörd jämfört med tidigare år.

Håkansson konstaterar det viktigaste för medlemmarna i den skånska försöksringen är att utveckla sin företagsverksamhet. Ett sätt att göra det är att satsa på försöksverksamhet.

Enligt föreningen betyder 1 krona in i försöken 3 kronor tillbaka till verksamheten. Försöksringen i Skåne har nyligen mottagit två större donationer av banker (900.000 och 400.000 kronor) eftersom de anser att försöksverksamhet är en bra investering. 

Programmet på Gustavelund i Tusby fortsatte med att tidigare SLC-ordföranden Holger Falck höll en översikt över det finländska jordbruket och att Nylands Svenska Lantbrukssällskaps direktör Henrik Lassas presenterade lantbruksrådgivningen och försöksverksamheten. Därefter presenterade Bengt Aspelin från Avena Berner Grain Sense och Kristina Sweet SKED-maskinapplikationen.