Jordbruk EU

Norden rustar sig för extremare klimat

Jordbruket i de nordiska länderna har lidit svårt av extremt väder den senaste sommaren. De nordiska jordbruksministrarna vill nu tillsätta gemensamma arbetsgrupper som ska ta fram strategier och åtgärder för ett mer robust jord- och skogsbruk.

Detta år ansvarar Sverige för det roterande ordförandeskapet i nordiska ministerrådet. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har därför passat på att samla sina nordiska kolleger kring klimatutmaningen, rapporterar svenska LandLantbruk.

Jordbruket i Finland, Sverige, Danmark och Norge drabbades hårt av sommarens torka. Island hade för sin del problem med en alltför riklig nederbörd. Enligt Bucht har de nordiska länderna mycket att lära varandra inom hantering av torka och skogsbränder.

Det var ett bra möte med intressanta diskussioner. Vi är alla ense om de utmaningar vi står inför och de påfrestningar som årets torka och framtida extremväder innebär, säger Bucht enligt LandLantbruk.

Den svenska ministern anser att länderna kunde samarbeta bättre för att mildra effekterna av extremväder. Inom jordbruket handlar det om växtförädling för att ta fram tåligare sorter. Andra områden är växtskydd och hjälp med utsäde.

Bucht anser att en bättre grannsamverkan hade varit till hjälp för Finland förra året, då det regnade så mycket att landet till slut fick krisstöd från EU. I våras måste beredskapslagren för utsäde tas i bruk. Årets torka har bidragit till att lagren minskar.

Expertgrupperna börjar snart jobba. En första rapportering med förslag till strategier och åtgärder ska presenteras för det nordiska ministerrådet före årets slut. Förslagen ska gälla både kort- och långsiktiga åtgärder.