1643049510075 20220124 Ep 125001 A Vdv 062
Tysken Norbert Lins fortsätter att leda EU-parlamentets jordbruksutskott. FOTO: EU
Jordbruk EU

Norbert Lins återvaldes
att leda EU-agrarutskottet

Den tyska EU-parlamentarikern Norbert Lins (EPP) har återvalts till ordförande för EU-parlamentets jordbruksutskott. Lins är en garvad jordbrukspolitiker och hör till den inre kretsen i förhandlingarna om nästa CAP.

Efter sitt återval prisade Lins det goda samarbetet i jordbruksutskottet. Han konstaterar att utskottet igen en gång har lyckats handla med en gemensam stämma. Detta garanterar EU:s jordbrukare möjligast attraktiva villkor.

Efter tre års arbete har vi godkänt den nya gemensamma jordbrukspolitiken med bred majoritet för alla förordningar, konstaterar Lins. Parlamentet undertecknade CAP- förordningen i slutet av november.

Enligt Lins är CAP-avtalet möjligast rättvist och ambitiöst. Jordbrukspolitiken är väl avstämd med EU:s gröna giv. Jordbruksutskottet har som vanligt gjort ett gott jobb under förhandlingarnas gång.

Norbert Lins ser nu fram emot att köra in den nya jordbrukspolitiken, där jordbruk och klimatskydd ska sammanföras och bilda grunden för ett klimatneutralt jord- och skogsbruk. Detta kräver också engagemang på fältet.

Därför behöver sektorn nu ordentliga lagliga ramar och framför allt ett gediget stöd. Till ett hållbart jordbruk hör stabila inkomster och en trygg livsmedelsförsörjning med europeiska produkter, samt stöd för en attraktiv landsbygd, säger Lins.

I egenskap av ordförande för jordbruksutskottet beledsagas Norbert Lins i utskottets presidium av viceordföranden Benoit Biteau (Gröna), Daniel Buda (EPP), Mazaly Aguitar (ECR) samt Elsi Katainen (Renew, Finland).